Czy ważna jest data nabycia domu

Podatnik zamierza sprzedać mieszkanie. Czy do rozliczenia tej transakcji w zeznaniu podatkowym istotne znaczenie będzie miała data nabycia zbywanej nieruchomości?

Tak

Wszystkie rozliczenia transakcji zbycia nieruchomości są uzależnione od daty nabycia zbywanych mieszkania lub domu. To konsekwencja dwóch ostatnich nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnicy przy zbyciu nieruchomości muszą stosować trzy tryby rozliczeń. Każda z trzech zasad zależy od momentu nabycia sprzedawanej nieruchomości. Te reguły dotyczą również wyboru formularza PIT, w którym trzeba wykazać sprzedaż mieszkania bądź domu. Podatnicy mają tu do wyboru aż pięć formularzy: PIT-23, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Również wybór druku zależy od momentu nabycia zbywanej nieruchomości.

Sprzedaż mieszkania lub domu nabytych do 31 grudnia 2006 r. trzeba wykazać w PIT-23. Podatnicy, którzy sprzedają nieruchomości kupione w latach 2007-2008, wykażą tę transakcję na jednym z wybranych zeznań: PIT-36, PIT-36L, PIT-38. Natomiast podatnicy, którzy będą sprzedawać nieruchomość kupioną od 1 stycznia 2009 r., będą musieli składać PIT-39.

Podstawa prawna

● Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy przy uldze mieszkaniowej jest PIT

- Czy łączy się dochody z pracy i sprzedaży domu

- Czy w PIT-39 wpisuje się tylko dochód

- Czy ważna jest wysokość podatku

- Czy przy meldunku wystarczy oświadczenie

- Czy uwzględnimy koszty uzyskania przychodów

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.