Pracodawcy coraz częściej ponoszą wydatki na szkolenie swoich pracowników. Ostatnio na popularności zyskują szkolenia zagraniczne. Z tego typu wydatkami wiążą się pewne obowiązki podatkowe. Dziś wyjaśnimy, czy usługi szkoleniowe świadczone dla polskiego podatnika (jego pracowni- ków) przez firmę niemiecką w Niemczech stanowią import usług.

Marek Wojda, doradca podatkowy współpracujący z Baker & McKenzie, stwiedził, że zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w przypadku świadczenia m.in. usług w zakresie edukacji, miejscem opodatkowania tych usług VAT jest miejsce, gdzie są faktycznie świadczone. Oznacza to, że w przypadku nabycia przez polską spółkę usług szkoleniowych od zagranicznego kontrahenta, z punktu widzenia kwalifikacji transakcji dla celów VAT najistotniejsze jest ustalenie, gdzie faktycznie odbyło się szkolenie.

- W sytuacji, gdy polski podatnik wysyła pracowników na szkolenie odbywające się na terytorium Niemiec, nie wystąpi po jego stronie obowiązek rozliczenia VAT z tytułu importu usług. Miejscem opodatkowania usług szkoleniowych będą wówczas Niemcy, a podmiotem zobowiązanym do rozliczenia VAT z tytułu tej transakcji będzie niemiecki usługodawca. Transakcja będzie pozostawała poza zakresem zastosowania polskich przepisów o VAT. Kwotę niemieckiego podatku wykazaną na fakturze polska spółka będzie mogła co do zasady odzyskać, występując o jego zwrot do niemieckich władz skarbowych - tłumaczył Marek Wojda.

Jednocześnie zaznaczył, że odmienne mogą być konsekwencje nabycia usług szkoleniowych stanowiących element kompleksowego kontraktu, przykładowo dotyczącego wdrożenia systemu informatycznego, realizowanego przez niemiecką spółkę u polskiego klienta.

- W takim przypadku trzeba ocenić w pierwszej kolejności, czy dla celów VAT powinny być one traktowane samodzielnie, czy też jako usługi pomocnicze w stosunku do świadczenia będącego zasadniczym przedmiotem kontraktu (i jako takie analogicznie traktowane z punktu widzenia VAT) - radził nasz ekspert.

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl