Osoba zarobkująca w ramach działalności gospodarczej, która wybrała jako formę opodatkowania podatek w stałej wysokości 19 proc. lub skalę podatkową, ma prawo pomniejszać przychód przed opodatkowaniem o koszty prowadzonej działalności. Koszty te ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Czy wliczyć w koszty cały czynsz

Jestem samozatrudnionym, rozliczam się w formie księgi. Działalność prowadzę poza miejscem zamieszkania, w wynajętym lokalu. Jednocześnie w nim mieszkam. Czy w koszty mogę wliczyć cały czynsz?