Ministerstwo Finansów chce zmienić zasady płacenia zaliczek od dochodu z pracy. Za miesiąc, w którym pracownik przekroczy próg dochodowy 85 528 zł, pracodawca pobierze zaliczkę od nadwyżki według stawki 32 proc., a nie 18 proc.
Wynika tak z projektu nowelizacji ustawy o PIT – tego samego, który dotyczy nowej usługi wypełniania zeznań przez fiskusa Twój e-PIT. Zmiana jest istotna dla pracowników, którzy odczują jej skutki, gdy ich pensja przekroczy próg podatkowy oraz dla płatników, czyli pracodawców. Dla nich to zasadnicza zmiana mechanizmu poboru zaliczek od dochodów ze stosunku pracy. W uzasadnieniu słowem o niej nie wspomniano.
Dziś płatnik potrąca zaliczkę ze stawką 18 proc. PIT również w miesiącu, w którym dochód pracownika przekroczył próg 85 528 zł. Dopiero od kolejnego miesiąca zastosowanie ma 32-proc. podatek.
Reklama
– Nowelizacja oznacza, że pracodawca będzie zobowiązany już w miesiącu przekroczenia progu podatkowego pobrać podatek według dwóch różnych stawek: od części nieprzekraczającej progu 18 proc., a od nadwyżki 32 proc. – tłumaczy Anna Misiak, szef zespołu podatków osobistych i doradztwa dla pracodawców, partner w MDDP.

Plusy i minusy

Reklama
Propozycja MF ma złe i dobre strony. Przede wszystkim spowoduje, że w ciągu roku podatek płacony przez osoby przekraczające próg podatkowy będzie wyższy.
Może to zmartwić m.in. osoby, którym na początku roku wypłacane są duże premie za miniony rok. W praktyce takie przesuwanie grudniowych bonusów na początek nowego roku nie było rzadkością – właśnie po to, aby skorzystać z niższej 18-proc. stawki PIT. Wprawdzie różnicę za ten miesiąc trzeba było fiskusowi dopłacić, ale dopiero w zeznaniu rocznym, składanym do 30 kwietnia następnego roku.
Gdy nowelizacja wejdzie w życie, ten mechanizm odsunięcia podatku w czasie już nie wystąpi. – Jeśli pracownik otrzyma dużą premię np. w lutym i z tego powodu przekroczy pierwszy próg skali podatkowej, to już od tego miesiąca zapłaci od części swojego wynagrodzenia wyższy podatek. Wypłata netto będzie więc niższa niż obliczona według aktualnie obowiązujących zasad – mówi Anna Misiak.
Ekspertka podaje też inny przykład – przy wynagrodzeniu 10 tys. zł brutto, w listopadzie, kiedy nastąpi przekroczenie progu skali podatkowej, pracownik otrzyma aż o 1144 zł mniej pensji netto niż dziś.
Nowy mechanizm ma też jednak dobre strony. Pozwoli bowiem uniknąć wysokiej dopłaty podatku w rozliczeniu rocznym. – Dziś dla wielu podatników, którzy nie pamiętają o specyficznym mechanizmie poboru zaliczek przez płatnika, jest to bolesne doświadczenie – mówi Anna Misiak.

Mniej czasu dla płatników

W projekcie znalazła się jeszcze inna zmiana – istotna dla płatników, ich działów płac i księgowości. Chodzi o skrócenie czasu na przesłanie przez płatników informacji PIT-11 i PIT-8c do urzędu skarbowego – z końca lutego na koniec stycznia. Termin ten ma dotyczyć wszystkich płatników, niezależnie od liczby podatników.
Ponadto wszyscy płatnicy zostaną objęci obowiązkiem elektronicznej wysyłki informacji podatkowych. Dziś dotyczy on firm zatrudniających ponad pięć osób, a pracodawcy wysyłający druki przez internet mają na to czas do końca lutego.
– Skrócenie terminu oznacza po prostu mniej czasu dla płatników na weryfikację informacji w PIT-11 – komentuje ekspertka MDDP.

Zwrot nadpłaty

Skrócenie terminu na sporządzenie i przesłanie PIT-11 może być konsekwencją wprowadzenia usługi Twój e-PIT. Krajowa Administracja Skarbowa będzie chciała szybciej dostać od płatników informacje podatkowe, by zeznania podatkowe przygotowywane w ramach usługi Twój e-PIT mogły być dostępne już od 15 lutego.
Skutkiem tej zmiany będzie określenie terminu złożenia zeznania podatkowego: od 15 lutego do 30 kwietnia.
To – zdaniem Anny Misiak – może oznaczać, że przesunięty będzie początek biegu terminu do zwrotu nadpłaty przez skarbówkę – będzie liczony najwcześniej od 15 lutego. Fiskus na zwrot nadpłaty ma maksymalnie 3 miesiące od dnia złożenia zeznania.
Dotychczas podatnik mógł złożyć samodzielnie zeznanie nawet w styczniu (jeśli tylko odpowiednio wcześniej otrzymał PIT-11 od swojego pracodawcy) i już od tego momentu oczekiwać na zwrot nadpłaconego podatku.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw – w konsultacjach