Mediacje - przewidziane w projekcie Ordynacji podatkowej - mają pomagać w zapobieganiu sporom podatkowym lub rozwiązywaniu ich na bardzo wczesnym etapie; procedurę mediacyjną będzie mógł prowadzić m.in. Rzecznik Praw Podatnika - mówi PAP dyrektor departamentu systemu podatkowego w MF Filip Świtała.

Projekt nowej Ordynacji podatkowej Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji i uzgodnień. W projekcie przewidziano szereg nowych rozwiązań, które służą ochronie praw podatnika w jego relacjach z organami podatkowymi, a zarazem mają przyczynić się do zwiększenia skuteczności i efektywności wymiaru i poboru podatków. Projekt został opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego.

Świtała przypomniał, że Ordynacja podatkowa to akt zawierający przepisy ogólne prawa podatkowego i przepisy o postępowaniach, czyli o tym, jak się to prawo stosuje. "Zaproponowane regulacje kładą nacisk na poza sporne załatwianie spraw oraz lepsze informowanie obywateli o przepisach prawa podatkowego" - podkreślił dyrektor.

Jak dodał, proponuje się, by po wejściu tej ustawy w życie "wszystkie przepisy podatkowe, które będą wprowadzane, będą musiały zawierać coś w rodzaju +memorandum+ informacyjnego - ogólnych wyjaśnień dotyczących tego, o co chodzi w danej ustawie". "Teraz jest tak, że do każdej ustawy przygotowywane jest uzasadnienie. W trakcie prac nad przepisami, często dużo się zmienia w początkowo proponowanych zapisach. Chodzi o to, żeby na tym ostatnim etapie - czyli po podpisie prezydenta pod ustawą - resort finansów pochylił się nad nią i przekazał obywatelom informacje dot. tego co ostatecznie się zmienia w prawie podatkowym i jak te zapisy stosować" - wyjaśnił Świtała.

"Takie informacje są potrzebne. Będą one przekazywane w sposób +strawny+ dla ludzi i pisane zrozumiałym językiem. Prostota przekazywanych informacji będzie w szczególności dotyczyła przepisów obejmujących przeciętnego Kowalskiego" - podkreślił Świtała.

Zwrócił uwagę, że w projekcie Ordynacji pojawia się też Karta Praw Podatnika. "Będzie to taki katalog praw i obowiązków, które podatnik ma w naszym systemie. Ona też będzie napisana prostym językiem" - zaznaczył dyrektor.

Jak dodał, zaproponowany projekt wprowadza także postępowanie mediacyjne na poziomie urzędu skarbowego. "Taką procedurę mediacyjną będzie mógł prowadzić m.in. Rzecznik Praw Podatnika, czy jego zastępcy" - zaznaczył. "Mediacje mają pomagać rozwiązywać spory podatkowe, zanim one się jeszcze pojawią lub na bardzo wczesnym ich etapie" - stwierdził.

"Proponujemy także szereg rozwiązań dotyczących działalności gospodarczej, np. przewidujemy coś takiego, jak umowa podatkowa, która będzie mogła zostać podpisana podczas postępowania spornego" - wskazał dyrektor. Jak tłumaczył, chodzi o takie sytuacje, gdy trudno zakwalifikować aktywa lub kwestią sporną jest wycena przedsiębiorstwa, ponieważ jest kilka metod jej przeprowadzania i trzeba przyjąć założenia do wyceny. "Nie ma przepisów, które określają, jaką metodę stosować albo jakie założenia ekonomiczne przyjąć, bo to zależy od okoliczności faktycznych i dlatego proponujemy wprowadzenie umowy podatkowej, na podstawie której sposób wyceny firmy zostanie uzgodniony z podatnikiem" - powiedział Świtała.

"Celem jest o to, żeby w trakcie sporu nie powoływano wielu różnych biegłych, którzy dokonują wyceny aktywów w oparciu o różne metody i założenia, przez co spory się przeciągają" - podkreślił.

W projekcie - jak zaznaczył - proponuje się ponadto wprowadzenie umowy o współdziałanie, co ma spowodować "otwarcie się na siebie podatnika i władz skarbowych". Jak dodał, jest to rozwiązanie przewidywane raczej dla dużych podatników. Świtała tłumaczył, że chodzi o "transparentność podatnika, niestosowanie przez niego optymalizacji podatkowej, a w zamian - urząd skarbowy zapewnia mu pewność co do rozliczeń".

Projekt Ordynacji w dużym stopniu wdraża rozwiązania, które zostały rozstrzygnięte przez sądy, ale nie były do tej pory uregulowane prawnie; "w sądach były procedowane spory podatkowe o podobnej materii, sądy wypracowały, w jaki sposób nad nimi pracować i teraz my te rozwiązania wprowadzamy ustawowo" - tłumaczył.