Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie o przekroczenie uprawnień przez dyrektora generalnego Ministerstwa Finansów działającego z upoważnienia ministra finansów i działanie na szkodę interesu publicznego i prywatnego poprzez niezgodne z prawem wstrzymanie wypłaty nagród z funduszu nagród utworzonego na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej. Rada Sekcji Krajowej NSZZ Solidarność Pracowników Skarbowych złożyła zażalenie do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieście na decyzję prokuratora.

Przypomnijmy, że 18 lutego 2009 r. Rada Sekcji Krajowej NSZZ Solidarność Pracowników Skarbowych złożyła wniosek do prokuratury w Warszawie o wszczęcie postępowania karnego wobec ministra finansów.

Skarbowcy twierdzili, że minister finansów złamał prawo, zakazując w ramach programu oszczędnościowego wypłat nagród z trzyprocentowego funduszu nagród. We wniosku skarbowcy podkreślili, że minister, podejmując taką decyzję, zawiesił funkcjonowanie art. 63 ustawy z 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej. Zarzucili też, że uznał za nieobowiązujący art. 27 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych poprzez wydanie nakazu skutkującego nierespektowaniem zawartych na szczeblach zakładów pracy porozumień pomiędzy pracodawcą i związkami zawodowymi w zakresie zasad podziału środków na wynagrodzenia - w tym na nagrody finansowane z 3-proc. funduszu nagród.