Rada Sekcji Krajowej NSZZ Solidarność Pracowników Skarbowych wysłała wniosek do prokuratury okręgowej w Warszawie o wszczęcie postępowania karnego wobec ministra finansów.

Skarbowcy twierdzą, że minister finansów złamał prawo, zakazując w ramach programu oszczędnościowego wypłat nagród z 3-proc. funduszu nagród.

We wniosku czytamy, że minister, podejmując taką decyzję, zawiesił funkcjonowanie art. 63 ustawy z 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej oraz uznał za nieobowiązujący art. 27 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Wydanie takiego nakazu skutkuje nierespektowaniem zawartych na szczeblach zakładów pracy porozumień między pracodawcą a związkami zawodowymi w zakresie zasad podziału środków na wynagrodzenia - w tym na nagrody finansowane z 3-proc. funduszu nagród.

Zdaniem Rady Sekcji Krajowej NSZZ Solidarność Pracowników Skarbowych czyn MF oznacza także przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego i działanie na szkodę interesu publicznego (działanie przeciwko związkom zawodowym) oraz prywatnego (działanie przeciwko pracownikom, którym bezprawnie zostaje obniżone wynagrodzenie).

- Jest to czyn podlegający sankcjom określonym w art. 231 kodeksu karnego - argumentują we wniosku skarbowcy.