ANALIZA

Dzięki dwóm ostatnim nowelizacjom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy zbyciu nieruchomości podatnicy muszą stosować trzy tryby rozliczeń PIT tych transakcji. Każda z zasad zależy od momentu nabycia sprzedawanej nieruchomości. Co więcej, zasady te dotyczą również wyboru formularza PIT, w którym trzeba wykazać sprzedaż mieszkania bądź domu. Podatnicy mają do wyboru aż pięć formularzy: PIT-23, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Również wybór druku zależy od momentu nabycia zbywanej nieruchomości.

I tak sprzedaż mieszkania lub domu nabytych do 31 grudnia 2006 r. trzeba wykazać w PIT-23. Podatnicy, którzy sprzedają nieruchomości kupione w okresie 2007-2008, wykażą tę transakcję na jednym z wybranych zeznań: PIT-36, PIT-36L, PIT-38. Natomiast podatnicy, którzy będą sprzedawać nieruchomość kupioną po 1 stycznia 2009 r., będą musieli składać PIT-39.

- Osoba, która na co dzień nie zajmuje się podatkami, a sprzedała mieszkanie, nie może zrozumieć zasad rozliczeń PIT takiej transakcji. Prawidłowe określenie wysokości podatku, możliwości skorzystania z ulg podatkowych czy formularza podatkowego jest bardzo trudne - stwierdza pan Marek z Radomia, który właśnie rozlicza sprzedaż mieszkania.

Eksperci przyznają podatnikom rację: w zakresie rozliczania PIT przychodów ze zbycia nieruchomości powstał chaos.

- Najprościej byłoby powiedzieć: nieznajomość prawa szkodzi. Podatnik powinien sam zadbać o prawidłowe rozliczenie, w odpowiednim terminie i we właściwej formie - komentuje Katarzyna Bieńkowska, doradca podatkowy w Dewey & LeBoeuf.

Dodaje, że w tym jednak przypadku dynamika zmian podatkowych nie pozwala przeciętnemu podatnikowi na to, aby wywiązać się należycie z obowiązków, gdyż zmiany w ostatnich latach następowały zbyt często i były zbyt znaczące.