Za przyjęciem nowelizacji ustaw: o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych było 413 posłów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z nowelą podwyższony limit miałby obowiązywać w latach 2009-10. Dotyczyłby małych firm oraz firm, które rozpoczną działalność w latach 2009-10, a także tych, które zaczęły działać w 2008 r.

Obecne przepisy przewidują, że ulga podatkowa przysługuje małym, średnim i dużym przedsiębiorcom, ale tym ostatnim tylko w pierwszym roku ich działalności. Polega na możliwości przyspieszonej, jednorazowej amortyzacji (zaliczeniu do kosztów podatkowych) zakupionego środka trwałego, do kwoty 50 tys. euro.

Nowe przepisy przewidują też zwiększenie do 1,2 mln euro (z 800 tys. euro) limitu przychodów, po przekroczeniu którego firma traci status małego podatnika.

Zmiana ma zachęcić podatników do inwestowania i rozszerzenia działalności gospodarczej. Zmiana jest częścią rządowego antykryzysowego "Planu stabilności i rozwoju".