13 lipca 2018 r. rozpoczynają się konsultacje podatkowe w sprawie udostępnienia struktur logicznych sprawozdań finansowych.

- Ujednolicona struktura sprawozdań finansowych ma m.in. ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

- Konsultacje będą trwać do 23 lipca 2018 r.

Pierwszy etap konsultacji dotyczy struktur logicznych sprawozdań finansowych, określonych w załącznikach do ustawy o rachunkowości.

Cel konsultacji

Wprowadzenie cyfrowej formy sprawozdań finansowych oraz umożliwienie ich elektronicznego składania przez przedsiębiorców ma ułatwić wywiązywanie się z obowiązków sprawozdawczych osobom prowadzącym działalność gospodarczą, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Dotychczasowa forma składania takich sprawozdań do organów podatkowych jest skomplikowana i czasochłonna. Może to ograniczać efektywność polskich podatników, a tym samym negatywnie wpływać na możliwości rozwojowe polskiej gospodarki.

Cyfrowa forma sprawozdań finansowych nie tylko uprości ich składanie, ale również pozwoli na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców.

Do kiedy przesyłać propozycje

Zapraszamy do udziału w konsultacjach podatkowych wszystkich zainteresowanych. Propozycje wraz z uzasadnieniem można przesyłać do 23 lipca 2018 r. na adres konsultacje.sf@mf.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że pozostałe struktury logiczne sprawozdań finansowych, w tym wynikające z rozporządzeń wykonawczych do ustawy o rachunkowości, zaprezentujemy podczas konsultacji podatkowych w II etapie (sierpień 2018 r.). Poinformujemy o nich w kolejnym komunikacie.