Podatnik, który zamierza uwzględnić w rocznym zeznaniu ulgę na dzieci, musi złożyć załącznik PIT/O.
~Rozliczam się z żoną, wypełniam PIT-37, z odliczeń mamy tylko ulgę na dziecko. Czy muszę wypełnić PIT/0, skoro nie ma obowiązku wypełnienia części E? Czy wystarczy wpisać kwotę 1173,70 zł w części F poz. 114? - pyta martinezo na internetowym forum gazetaprawna.pl
Od podatku dochodowego, obliczonego według skali, pomniejszonego o kwotę składki zdrowotnej podatnik ma prawo uwzględnić ulgę prorodzinną, jeżeli w roku podatkowym wychowywał własne lub przysposobione dzieci. Odliczeniu podlega kwota stanowiąca iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, czyli za 2008 rok 1173,70 zł na jedno dziecko. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym PIT, chyba że podatnik złożył przed 10 stycznia 2009 r. oświadczenie, aby płatnik uwzględnił tę ulgę w PIT-40. Jeśli pracodawca nie rozliczył za nas ulgi, należy złożyć zeznanie roczne i skorzystać z odliczenia. Osoba, która uzyskuje dochody z umowy o pracę, będzie wypełniała PIT-37 z załącznikiem PIT/O, w którym wpisuje przysługujące kwoty odliczeń. Na tym samym druku może się rozliczyć z małżonkiem, który uzyskał dochody lub nie miał ich w ogóle.
W rozliczeniu za 2008 rok w PIT/O w wersji 16 (indeks 16) podatnicy nie muszą wypełniać części E, czyli informacji o dzieciach wykazanych w poz. 34. Wypełnia się w PIT/O poz. 34 liczba dzieci oraz poz. 35, w której wykazuje się kwotę odliczenia (ewentualnie poz. 36, gdy kwotę odliczeń wykazuje małżonek). Wypełnienie części E załącznika PIT/O będzie obowiązkowe dopiero w rozliczeniu roku 2009, gdyż część E zawiera nie tylko dane dziecka, lecz także wskazanie miesięcy, za które przysługuje odliczenie. Zasady odliczania ulgi prorodzinnej zmieniły się od 2009 roku. W zeznaniu za 2009 rok nie odliczymy już całej ulgi, gdy dziecko było wychowywane tylko przez część roku. Ulga będzie przysługiwać za każdy miesiąc kalendarzowy, kiedy podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, więc w PIT/O podatnicy będą musieli wypełnić część E.