Podatnik rozliczający się z fiskusem jako osoba samotnie wychowująca dziecko może od obliczonego w preferencyjny sposób podatku odliczyć ulgę na dzieci.
Podatnicy samotnie wychowujący dzieci często mają wątpliwości, czy sporządzając roczne zeznanie podatkowe, mogą korzystać jednocześnie z dwóch podatkowych przywilejów: preferencyjnego obliczenia podatku oraz ulgi prorodzinnej. Marcin Sikora, doradca podatkowy w Kancelarii Sikora i Wspólnicy, potwierdza, że tak.
- Rodzic samotnie wychowujący dziecko może jednocześnie dokonać preferencyjnego rozliczenia przewidzianego w art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od tak obliczonego podatku odliczyć ulgę na dziecko - wskazuje ekspert.
Ulgę prorodzinną można odliczyć od podatku dochodowego obliczonego według progresywnej skali podatkowej, pomniejszonego o kwotę składki zdrowotnej. Marcin Sikora zwraca uwagę, że przepisy art. 27f ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) określające warunki odliczenia ulgi nie wyłączają nikogo z grupy osób mogących skorzystać z tego przywileju ze względu na sposób dokonywania rozliczenia podatkowego.
- Jeżeli władzę rodzicielską sprawuje tylko jeden rodzic, jest on uprawniony do dokonania całości odliczenia z tytułu ulgi prorodzinnej - mówi Marcin Sikora.
Jeżeli kwota wykazanego podatku pomniejszona o składki zdrowotne nie pozwala na uwzględnienie całej kwoty ulgi, która w rozliczeniu za 2008 r. wynosi 1173,70 zł, należy odliczyć część ulgi do wysokości podatku. Nadwyżka nie przechodzi na kolejny rok podatkowy.
58 dni
zostało do rocznego rozliczenia PIT