Nie ma zwolnienia podatkowego dla osób z I i II grupy podatkowej, gdy beneficjentem świadczenia nie jest wspólnik, tylko spółka osobowa – orzekł NSA.

Chodziło o wspólniczkę spółki komandytowej, która była zarazem żoną drugiego wspólnika. Mężczyzna udzielił spółce nieoprocentowanej pożyczki, co wiązało się z powstaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń.
Żona uważała, że nie będzie musiała rozliczać z tego tytułu podatku dochodowego. Podkreślała, że podatnikiem podatku dochodowego nie jest spółka osobowa, a jej wspólnicy (proporcjonalnie do udziału w zysku). Uważała zatem, że pożyczka od męża powinna być zwolniona z PIT, bo jest to osoba zaliczana do I grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wskazywała na art. 21 ust.1 pkt 125 ustawy o PIT, który zwalnia z podatku dochodowego wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zwrócił jednak uwagę, że pożyczka została udzielona spółce komandytowej, a nie żonie. – W związku z tym podatniczka musi zapłacić PIT stosownie do udziału w zysku spółki – stwierdził fiskus.
Rację przyznały mu sądy administracyjne. Zarówno WSA w Krakowie, jak i Naczelny Sąd Administracyjny uznały, że pożyczkobiorcą jest w tym przypadku spółka, a nie wspólnik.
Spółka nie może otrzymać nieodpłatnego świadczenia od osób zaliczanych do I i II grupy podatkowej. Wspólnik uzyskuje zatem przychód, od którego musi zapłacić z tego tytułu podatek.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 6 lipca 2018 r., sygn. akt II FSK 539/18. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia