Podatnik otrzymał od biura maklerskiego PIT-8C za 2008 rok. Kwoty wykazane w części dotyczącej instrumentów pochodnych nie zgadzają się z jego wyliczeniami.

- Czy mogę je skorygować i na tej podstawie wypełnić PIT-38 - pyta pan Robert z Konina.

Tak. Jeśli podmiot, od którego inwestor otrzymał informację PIT-8C, wykazał nieprawidłowe kwoty, powinien dokonać korekty tych kwot w PIT-38.

Wcześniej warto jednak zwrócić się do biura maklerskiego o ponowne przeliczenie wykazanych kwot. W przypadku informacji PIT-8C wystawianych przez biura maklerskie zakłada się, że druk ten został sporządzony w sposób profesjonalny. Jeśli jednak podatnik ma wątpliwości co do prawidłowego obliczenia przez biuro przychodów i kosztów uzyskania przychodu, przed ostatecznym złożeniem zeznania może zwrócić się do biura o weryfikację tych wątpliwości. W praktyce rozliczeniowej, jeśli słuszność będzie po stronie podatnika, biura maklerskie dokonują korekty PIT-8C i przesyłają korektę druku do podatnika i do urzędu skarbowego.

Jednocześnie trzeba podkreślić, że organy podatkowe w niektórych interpretacjach stwierdzają, że korekty ewentualnych nieścisłości występujących w treści informacji PIT-8C powinien dokonać sam klient w sporządzanym przez siebie zeznaniu podatkowym.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 30b, art. 39 ust. 3, art. 45 ust. 1, ust. 1a pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).