INTERPRETACJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, czy podatnik, będąc czynnym podatnikiem VAT, ma prawo do złożenia deklaracji VAT-7 za okres przed rejestracją z wykazanym podatkiem naliczonym od wydatków na zakup lokalu związanego ze sprzedażą opodatkowaną i następnie w miesiącu osiągnięcia pierwszego przychodu opodatkowanego wystąpić o zwrot nadwyżki VAT.

Do realizacji nabytego prawa do odliczenia z tytułu zakupów związanych w całości ze sprzedażą opodatkowaną konieczne jest złożenie deklaracji dla potrzeb VAT za okresy rozliczeniowe przed datą rejestracji VAT, w których podatnik otrzymywał faktury VAT dokumentujące wydatki, oraz deklaracji korygujących za okresy rozliczeniowe po wskazanej dacie rejestracji, jeśli podatnik otrzymywał faktury VAT dokumentujące wydatki, dokonując odliczeń. Podatnik może wystąpić o zwrot nadwyżki podatku naliczonego w miesiącu osiągnięcia pierwszego przychodu opodatkowanego VAT.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 lutego 2009 r. (nr IPPP1-443-2153/08-2/PR).