ANALIZA

Podatnik, który w roku podatkowym ponosił wydatki na internet z telefonu komórkowego lub laptopa, ma prawo skorzystać z ulgi internetowej. Nie zabraniają tego przepisy ustawy o PIT, a zezwalają organy podatkowe w wydawanych interpretacjach podatkowych. Jednak w każdej interpretacji fiskusa można znaleźć zastrzeżenie: podatnik korzystający z internetu przez komórkę może pomniejszyć swój dochód o wydatki poniesione na sieć, pod warunkiem że używał internetu w miejscu zamieszkania i potrafi to udowodnić. I tu dochodzimy do problemu: jak udowodnić, że internet z komórki był używany tylko w miejscu zamieszkania?

Można np. zwrócić się do operatora sieci komórkowej o potwierdzenie, gdzie internet był używany. To samo może zrobić fiskus, choć w pierwszej kolejności organ podatkowy poprosi o przedstawienie stosownych dowodów podatnika.

Pytany przez nas operator komórkowy Era nie odpowiedział na pytanie GP, jak wygląda procedura podawania tego typu informacji.

- Fiskusowi nie będzie się opłacało sprawdzać wszystkich miejsc, w których podatnik korzystał z bezprzewodowego internetu - twierdzi Iwona Grabczyk, konsultant w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy.

Warunki do spełnienia

Aby podatnik mógł skorzystać z ulgi internetowej, musi w roku podatkowym ponieść wydatki na sieć używaną w miejscu zamieszkania oraz posiadać fakturę VAT dokumentującą wydatki.

Maciej Cichański z Izby Skarbowej w Bydgoszczy zwraca uwagę, że w przypadku usług internetowych nabywanych w ramach pakietu usług telekomunikacyjnych warunkiem odliczenia będzie wyodrębnienie na fakturze wydatku poniesionego na usługi związane z dostarczaniem internetu. Odliczeniu podlega jedynie kwota ponoszona z tytułu użytkowania internetu, a więc z tytułu konkretnej usługi.

- Brak jest podstaw do odliczania wydatków o innym charakterze, np. poniesionych na instalację, montaż, zakup odpowiedniego sprzętu (w tym modemu) pozwalającego na korzystanie z internetu - podkreśla Maciej Cichański.

Dodaje, że korzystanie z internetu przez komórkę czy laptop nie pozbawia możliwości odliczenia wydatków internetowych, pod warunkiem że jednocześnie podatnik wykaże, że korzystał z internetu w miejscu zamieszkania.

- Korzystanie z ulgi jest prawem podatnika, dlatego na nim ciąży obowiązek wykazania, że spełnia wszystkie ustawowe warunki do skorzystania z ulgi - podaje Maciej Cichański.

Również z informacji, jakie uzyskaliśmy w Izbie Skarbowej w Krakowie, wynika, że w ustawie o PIT nie ma wymogu szczególnej formy dla łącza czy też urządzenia, za pośrednictwem którego ma się odbywać korzystanie z sieci internet. Istotne jest jedynie to, aby ich użytkowanie odbywało się w miejscu zamieszkania podatnika.