SONDA

W czasach kryzysu przedsiębiorcy mogą mieć trudności nie tylko z bieżącymi rozliczeniami z kontrahentami czy pracownikami. Kłopoty mogą się pojawiać także w zapłacie zobowiązań podatkowych. Jest jednak wyjście z tej sytuacji: podatnik ma prawo wystąpić do urzędu skarbowego z wnioskiem o udzielenie ulgi w zapłacie podatku. Do wyboru będzie miał: rozłożenie płatności na raty, odroczenie terminu płatności czy umorzenie zaległości podatkowej. Aby taką ulgę otrzymać, należy porządnie uzasadnić wniosek. Przepisy Ordynacji podatkowej przewidują, że ulga w zapłacie zobowiązań podatkowych może być przyznana tylko wtedy, gdy istnieje ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny. To nie koniec trudności. Przyznanie ulgi w zapłacie podatku to decyzja uznaniowa naczelnika urzędu skarbowego. Zatem tylko od woli fiskusa zależy, czy ulga w danym przypadku będzie przyznana.

Duże zainteresowanie

Z sondy GP przeprowadzonej w izbach skarbowych wynika, że zainteresowanie tego typu ulgami jest spore wśród firm. Najczęściej proszą oni o rozłożenie podatku na raty lub umorzenie zaległości podatkowej.

Monika Sala-Szczypińska z Izby Skarbowej w Krakowie podaje, że urzędy skarbowe województwa małopolskiego potwierdzają, że największym zainteresowaniem spośród ulg cieszy się rozłożenie podatku na raty bądź też rozłożenie na raty zaległości. Odroczenie terminu płatności oraz umorzenie zaległości lub odsetek za zwłokę zdecydowanie nie cieszą się takim zainteresowaniem.

- W 2007 roku podatnicy województwa łódzkiego złożyli 5844 wnioski o przyznanie ulg w spłacie podatków. W 2008 wniosków było 6225 - stwierdza Agnieszka Pawlak z Izby Skarbowej w Łodzi.

W województwie mazowieckim liczba podatników, którym na ich wniosek umorzono zaległość podatkową, wynosiła: w 2007 roku - 362, w 2008 roku - 311. Natomiast liczba podatników, którym odroczono termin płatności to: w 2007 roku - 65, w 2008 roku - 64.

Z informacji Małgorzaty Brzozy z Izby Skarbowej w Szczecinie wynika, że w I półroczu 2008 r. podatnicy (przedsiębiorcy i osoby fizyczne nieprowadzące działalności) złożyli w urzędach skarbowych województwa zachodniopomorskiego łącznie 2358 wniosków o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, z czego 1279 dotyczyło rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej, 240 - odroczenia terminu płatności, a 839 - umorzenia zaległości.