Osoby biorące udział w grach (np. lotto, totolotek) są podatnikami PIT z tytułu wygranych. Jednak nie zawsze istnieje obowiązek zapłaty podatku. Zwolnione z PIT są wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, audioteksowych i fantowych, jeżeli jednorazowa wartość wygranych nie przekracza 2280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Gdyby wartość wygranej była wyższa od kwoty 2280 zł, organizator gier i loterii jest zobowiązany pobrać jako płatnik podatek dochodowy.

Zwolnienie to, w odniesieniu do wygranych uzyskanych w innym niż Polska państwie UE lub EOG, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, gdzie gry są urządzane i prowadzone.

Od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do EOG, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 proc. wygranej lub nagrody bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Wygranych kwot podatnik nie wykazuje i nie rozlicza w zeznaniu rocznym, gdyż to płatnik powinien pobrać i obliczyć podatek. Wyjątek to sytuacja, gdy organizator gier i loterii nie pobierze podatku. W zeznaniu rocznym (będzie to PIT-36, PIT-36L lub PIT-38, w zależności od innych dochodów, które podatnik uzyskiwał w trakcie roku) wykazuje się należny podatek dochodowy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

65 dni

zostało do rocznego rozliczenia PIT