Podatnik w listopadzie i grudniu 2008 r. otrzymał od swojego pracodawcy zwrot nadpłaconych składek ubezpieczeniowych.

- Czy taki zwrot jest przychodem podlegającym PIT - pyta pan Emil z Zabrza.

W miesiącu, w którym została wypłacona pracownikowi kwota składek, stanowi przychód.

Należy więc pobrać zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującą na dany rok skalą podatkową bez potrącania składek na ubezpieczenie społeczne, lecz z uwzględnieniem składek na ubezpieczenie zdrowotne. Co istotne, kwotę zwróconych składek, bez względu na to, czy jest to zwrot składek pobranych od pracownika w ubiegłych latach podatkowych czy w bieżącym roku, pracodawca dolicza do wynagrodzenia i do pozostałych przychodów uzyskanych przez pracownika w miesiącu zwrotu. Z tytułu zwrotu nadpłaty składek płatnik musi sporządzić pracownikom informację PIT-11 za 2008 rok.

Podstawa prawna

• Art. 9, art. 12, art. 32 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).