Fiskus nie zgadza się na dziedziczenie ulgi mieszkaniowej, więc podatnicy szukają ratunku w sądach. Wszystko wskazuje na to, że Ministerstwo Finansów na razie tego sporu nie rozstrzygnie.
Szczegółowo opisaliśmy już plany resortu dotyczące złagodzenia ulgi mieszkaniowej („Ulga mieszkaniowa ma być korzystniejsza”, DGP nr 117/2018 r.). Chodzi o zwolnienie z PIT dochodu ze sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat od nabycia. Warunkiem jest przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży na własny cel mieszkaniowy (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT). MF chce wydłużyć z dwóch do trzech lat czas na realizację ulgi oraz rozszerzyć katalog premiowanych nią wydatków.
Częściowo pomyślano też o spadkobiercach – okres pięciu lat, po upływie którego nie ma PIT od zbycia nieruchomości, będzie liczony od momentu jej nabycia przez spadkodawcę, a nie jak dziś przez spadkobiercę.