Podatnik, który ma samochód z kratką z homologacją ciężarową, kupiony przed 1 maja 2004 r., może odliczyć VAT zawarty w cenie zakupionego paliwa.
Podatnik w działalności gospodarczej wykorzystywał 5-osobową Daewoo Nubirę o ładowności 530 kg, auto z kratką. Podatnik zastanawia się, czy ma szansę na odzyskanie VAT od paliwa.
Zbigniew Liptak, doradca podatkowy w Baker & Mckenzie Doradztwo Podatkowe, rozwiązując problem podatnika, zakłada, że pisząc o aucie z kratką, mamy na myśli samochód z homologacją ciężarową, zapewne zakupiony przed 1 maja 2004 r.
- W takim przypadku skoro ładowność samochodu wynosi powyżej 500 kg, to rzeczywiście przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabytego paliwa. Prawo takie potwierdza wyrok ETS w sprawie Magoora (C-414/0) - wyjaśnia Zbigniew Liptak.
Dodaje, że zgodnie z tym wyrokiem prawo do odzyskania VAT przysługuje tym podatnikom, którzy wykorzystywali do działalności opodatkowanej VAT samochody oraz nabywali do nich paliwo, a jednocześnie ze względu na przepisy, które w wyniku orzeczenia ETS uznane zostały za niezgodne z prawem UE, nie dokonywali odliczenia VAT od nabycia tych samochodów i/lub od nabycia paliwa do nich. Przy tym istotne jest, jakiego rodzaju były to samochody, bowiem ETS uznał za niezgodne z dyrektywami polskie przepisy jedynie w tym zakresie, w którym wprowadziły one ograniczenia w odliczaniu VAT w większym stopniu, niż obostrzenia istniejące 30 kwietnia 2004 r. Zatem prawo do odzyskania VAT mają wszyscy, którym takie prawo przysługiwałoby według stanu prawnego na dzień przed wejściem Polski do UE.
Występując o zwrot, należy pamiętać, że Ordynacja podatkowa zawiera szczególny tryb do ubiegania się o zwrot nadpłaty, która powstała wskutek orzeczenia ETS.
- Ten tryb polega na złożeniu wniosku o zwrot (nie o stwierdzenie) nadpłaty, wraz ze skorygowaną deklaracją (deklaracjami) za okresy, w których podatnik mógł odliczyć VAT, lecz go nie odliczał wskutek zakwestionowanych przez ETS przepisów - podpowiada Zbigniew Liptak.
Powstaje pytanie, czy nadal możliwe jest żądanie zwrotu za 2004 rok. Nasz ekspert z Baker & Mckenzie Doradztwo Podatkowe odpowiada, że ustawa o VAT stwierdza, że jeśli podatnik nie odliczył podatku w ustawowym terminie, ma na to pięć lat, licząc od początku roku, w którym podatek powinien zostać odliczony, zatem w 2009 roku nie można już retroaktywnie odliczać podatku naliczonego według tego przepisu. Ze względu na to, że odliczenie to pierwotnie nie było w ogóle możliwe, a stało się możliwe dopiero po wyroku ETS, można argumentować, że taka możliwość odliczenia istnieje. Przemawia za tym także wspólnotowa zasada efektywności, która nakazuje, by wykonywanie praw wynikających z przepisów wspólnotowych (co obejmuje również zwrot podatku pobranego z naruszeniem tych przepisów) nie było nadmiernie uciążliwe czy praktycznie uniemożliwione, a tak byłoby w omawianym przypadku. Stanowisko takie uzasadnione jest również na gruncie art. 74 Ordynacji podatkowej.
22 proc. wynosi stawka VAT zawarta w cenie kupionego paliwa