~ Nabyliśmy z mężem mieszkanie w kwietniu 2008 r. Kupiliśmy je za 50 tys. zł. Do końca lutego 2009 r. sprzedamy je za 41,5 tys. zł. Nie byliśmy w tym mieszkaniu zameldowani. Ile podatku będziemy musieli zapłacić od tej transakcji? - pyta asienka2581 na internetowym forum gazetaprawna.pl

Do rozliczenia przychodów ze sprzedaży nieruchomości nabytych w 2008 roku należy stosować przepisy ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. Zgodnie z tymi regulacjami jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości i praw związanych z nieruchomościami, jeśli sprzedaż następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. W opisanej sytuacji tak właśnie jest.

Jednak transakcja sprzedaży nieruchomości podlega PIT, gdy podatnik uzyskuje z niej dochód.

Wszystko dlatego, że od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw związanych z nieruchomościami podatek dochodowy wynosi 19 proc. podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę między przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw a kosztami, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. W naszym przypadku podatnicy nie uzyskają dochodu ze sprzedaży mieszkania, więc nie muszą płacić 19-proc. PIT.

Co więcej, nie muszą też składać zeznania rocznego, aby taką transakcję wykazać. W PIT rocznym wykazuje się bowiem podatek do zapłaty z tytułu zbycia nieruchomości nabytych w latach 2007-2008. Skoro podatnicy nie uzyskali dochodu i nie muszą zapłacić podatku, nie mają również obowiązku złożenia zeznania w związku ze sprzedażą nieruchomości.

Fakt zameldowania podatników w sprzedawanym mieszkaniu nie ma w opisywanym przypadku znaczenia, gdyż podatnicy od tej transakcji nie zapłacą PIT. Zameldowanie w mieszkaniu na pobyt stały byłoby kluczowe, gdyby podatnicy musieli podatek zapłacić. Wtedy, będąc zameldowanymi w mieszkaniu przed jego sprzedażą przez co najmniej 12 miesięcy, mogliby skorzystać z ulgi meldunkowej.