Zmiana prawa

Jak wskazuje Maciej Grela, doradca podatkowy z kancelarii Gide Loyrette Nouel, nowa ustawa o podatku akcyzowym, która wejdzie w życie 1 marca, została uchwalona przede wszystkim w celu harmonizacji polskich regulacji z przepisami wspólnotowymi. Harmonizacja ma się odbyć poprzez wdrożenie nowych rozwiązań z dyrektywy 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej oraz dyrektywy 2004/74/WE zmieniającej dyrektywę 2003/96/WE w zakresie możliwości stosowania czasowych zwolnień lub obniżek podatku na wspomniane produkty.

- Dodatkowym motywem do stworzenia nowego aktu było uporządkowanie i weryfikacja dotychczasowych rozwiązań w zakresie akcyzy na bazie kilkuletnich doświadczeń, a także w oparciu o postulaty przedsiębiorców - podkreśla ekspert.

Wskazuje też, że już obecnie wiadomo, że nie wszystkie mankamenty starej ustawy udało się usunąć, a w pewnym zakresie nowe przepisy rodzą liczne kontrowersje (np. ustalanie podstawy opodatkowania w przypadku samochodów osobowych).

- W dalszym ciągu pozostaną sprzeczne z prawem wspólnotowym niektóre przepisy nowej ustawy, np. utrzymanie opodatkowania akcyzą olejów smarowych - podsumowuje Maciej Grela.