Polska chciałaby być eksporterem rozwiązań proinnowacyjnych, praw autorskich, patentów i licencji – powiedziała w poniedziałek minister finansów. Zachętą dla przedsiębiorców ma być obniżona stawka podatku dochodowego. „Szacujemy 5 – procentową stawkę” – podała minister finansów Teresa Czerwińska.

Minister finansów, Teresa Czerwińska uczestnicząca w poniedziałek w Sopocie w inauguracji VIII Europejskiego Kongresu Finansowego przypomniała, że trwają prace „nad IT boxem (tzw. Innovation Box), czyli nad przygotowaniem preferencji dla przedsiębiorców, którzy czerpią dochody z wykorzystania patentów, licencji, praw autorskich, które są wypracowywane w ramach prowadzonych przez firmę prac badawczo-rozwojowych (B+R)”.

Szefowa resortu finansów wyjaśniła, że preferencje dla przedsiębiorców miałyby polegać głównie „na obniżonej stawce podatkowej”. „Prowadzimy prace, testujemy nasze możliwości budżetowe (…) szacujemy 5 procentową stawkę”. „Nie chcę powiedzieć ostatniego słowa, ale sądzę, że będzie to pięć procent” – zaznaczyła.

Jak twierdzi rzecznik prasowy ministerstwa finansów Łukasz Świerzewski, podstawą do wprowadzenia tych preferencji będzie nowelizacja ustaw podatkowych. "Firmy, które opracują i opatentują własne innowacyjne rozwiązania, a potem wprowadzą je np. do produkcji, będą mogły skorzystać z niższej stawki podatku dochodowego" - powiedział Świerzewski. Zaznaczył jednak, że ulga ma dotyczyć tylko tej części przychodu, która uzyskiwana jest ze sprzedaży innowacyjnych produktów. "Za przychody ze sprzedaży towarów i usług niemających nic wspólnego z innowacjami, firma będzie płacić podatek dochodowy na dotychczasowych zasadach - dodaje rzecznik resortu. Projekt ustawy jest już prawie gotowy i przedstawiony ma być w ciągu kilku tygodni. Ustawa, jak zakłada resort finansów, ma wejść w życie w 2019 roku.

Szefowa resortu finansów powiedziała, że Polska chciałaby być eksporterem rozwiązań proinnowacyjnych, praw autorskich, patentów i licencji. „Chcielibyśmy, aby to w Polsce powstawały nowe technologie, patenty i innowacje. Żeby przedsiębiorstwa, które na co dzień wykorzystują efekty prac badawczo-rozwojowych - wypracowywali je w kraju - nie tylko kupowali i aplikowali, ale również prowadzili działalność badawczo-rozwojową” - tłumaczyła.

Podkreśliła, że chodzi o to, aby Polska była „dawcą innowacyjnych rozwiązań, a nie biorcą”. Powiedziała, że np. Holandia i Wielka Brytania tego typu rozwiązania wprowadziły, by stymulować wzrost innowacyjności w swoich krajach.

Tegoroczny VIII Europejski Kongres Finansowy odbywa się pod hasłem: "Na stulecie - o innowacyjną i bezpieczną przyszłość sektora finansowego". Biorą w nim udział przedstawiciele najwyższych władz instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw prywatnych i publicznych oraz eksperci ze świata nauki i przedstawiciele największych firm doradczych z Polski i zagranicy.