Syn podatniczki jest podopiecznym jednej z fundacji mającej status organizacji pożytku publicznego.

- Czy w rozliczeniu za 2008 rok istnieje możliwość wskazania konkretnej osoby, na rzecz której mają być przekazane środki z odpisu 1 proc. od podatku - pyta pani Anna z Krakowa.

Tak. W drukach zeznań podatkowych jest miejsce, gdzie można wskazać szczegółowy cel wydatkowania 1 proc.

Takie wskazanie nie jest jednak wiążące dla organizacji pożytku publicznego. W formularzach zeznań podatkowych dotyczących rozliczenia za 2008 rok po części stanowiącej wniosek o przekazanie 1 proc. podatku wybranej organizacji pożytku publicznego dodana została nowa część: Informacje uzupełniające. Podatnicy mogą w tym miejscu podać informacje, które w ich ocenie mogą mieć wpływ na wydatkowanie środków zgromadzonych przez organizację pożytku publicznego w ramach 1 proc., np. wskazanie, że wpłata ma nastąpić na rzecz konkretnej osoby. Na przykład w PIT-37 informację taką wpisuje się w poz. 128 (w części I) natomiast w PIT-36 w poz. 309 (część P).

Trzeba jednak pamiętać, że możliwość wskazania w zeznaniu podatkowym szczegółowego celu wydatkowania kwoty, jaka została zadeklarowana na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, nie oznacza, że organizacja ta ma obowiązek dystrybucji środków zgodnie z wolą podatnika. Sposób wewnętrznej dystrybucji i wykorzystania środków odbywa się zgodnie z przedmiotem działalności określonym w statucie danej organizacji oraz przepisami prawa. Warto wskazać, że podatnik w części zeznania przeznaczonej na informacje dodatkowe może również wyrazić zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego jego danych osobowych, adresowych oraz wysokość kwoty, jaką na jego wniosek urząd skarbowy przekazał organizacji pożytku publicznego.

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. nr 212, poz. 1335).