Spółki, które płacą za oddelegowanie do nich specjalistów z podmiotów powiązanych, muszą uważać na ograniczenia w zaliczaniu wydatków do kosztów podatkowych – wynika z interpretacji dyrektora KIS.
Reklama
Pytanie zadała spółka, do której co roku zagraniczny podmiot powiązany oddelegowywał wysokiej klasy specjalistów. Spółka płaciła za ich oddelegowanie, ponosiła też wszelkie koszty ich pobytu w Polsce. Sądziła, że całość tych wydatków będzie mogła odliczyć od przychodu i że w tym przypadku nie ma znaczenia ograniczenie obowiązujące od 2018 r. Chodzi o art. 15e ustawy o CIT, limitujący możliwość odliczania wydatków na nabycie usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.
Spółka uważała, że nie kupuje żadnej z tych usług. Sądziła, że jest to raczej usługa rekrutacji personelu, która w trakcie prac nad nowelizacją ustawy o CIT została wyłączona z ograniczeń przewidzianych w art. 15e.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej był innego zdania. Stwierdził, że zarówno charakter czynności wykonywanych przez zagranicznych specjalistów, jak i stanowiska, które zajmują w spółce (m.in. dyrektorskie), wskazują, iż chodzi o świadczenia o charakterze podobnym do zarządzania. Nie ma bowiem istotnej jakościowej różnicy pomiędzy nabyciem od podmiotu zewnętrznego usług zarządzania a „wynajmem” personelu trudniącego się zarządzaniem – uznał.
Zwrócił też uwagę, że gdyby spółka kupiła od podmiotu powiązanego bezpośrednio usługę zarządzania, to świadczyliby ją ci sami specjaliści.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 czerwca 2018 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.97.2018.1.APO