14 – krotny piłkarski mistrz Polski przeżywa coraz trudniejsze chwile. Najpierw popadł w ogromne kłopoty finansowe, potem spadł na trzeci poziom rozgrywek, a teraz jego akcjonariuszem został…I Śląski Urząd Skarbowy z siedzibą w Sosnowcu.
Fiskus został akcjonariuszem Ruchu Chorzów / Inne

Jak wynika z opublikowanego na stronie Ruchu Chorzów komunikatu jest to efekt układu restrukturyzacyjnego zawartego na jesieni ubiegłego roku. Jednym z jego punktów była konwersja wierzytelności na akcje zasłużonego klubu. Dzięki takiej operacji wierzyciel obejmuje udziały bądź akcje w podwyższonym kapitale zakładowym, ale nie płaci za nie spółce. Zamiast tego obie strony decydują się na potrącenie swoich zobowiązań.

Po dokonanej konwersji struktura akcjonariatu Ruchu Chorzów wygląda następująco. Nasi rozmówcy przyznają, że nie spotkali się do tej pory z podobną sytuacją. Urząd skarbowy jako akcjonariusz spółki nie tylko ma bowiem prawo do udziału w zysku spółki (art. 347 kodeksu spółek handlowych), do udziału i zabrania głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, ale też do informacji o sytuacji spółki (art. 428-429 ksh). US mógłby to wykorzystać zamiast przeprowadzania ewentualnych czynności sprawdzających – zauważa nasz rozmówca.

-Układ został przyjęty przez wierzycieli i zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu. Zgodnie z układem Skarb Państwa (Naczelnik I Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu) wejdzie w posiadanie części akcji Ruch Chorzów S.A. - 2981479 akcji o wartości nominalnej 1 PLN za sztukę - informuje Izba Administracji Skarbowej w Katowicach.

Jak dodaje, po przejęciu akcji przez Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu nastąpi ich przekazanie Prezesowi Rady Ministrów.