Na mikrofirmy i sektor MSP zostaną nałożone nowe obowiązki związane z jednolitym plikiem kontrolnym. Tak jak duże przedsiębiorstwa, również one będą musiały przekazywać pliki w ramach wszystkich struktur JPK na żądanie organu podatkowego.

Dziś najmniejsze przedsiębiorstwa, a także małe i średnie firmy zobowiązane są do comiesięcznej wysyłki JPK_VAT bez wezwania fiskusa. Od 1 lipca 2018 poza wysyłką informacji o ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, wszyscy przedsiębiorcy będą zobowiązani do udostępnienia danych w ramach wszystkich struktur JPK na żądanie skarbówki. Wyjaśniamy, jakich danych dotyczy JPK na żądanie, w jaki sposób je przekazywać i w jakich okolicznościach przedsiębiorca może zostać wezwany do ich udostępnienia.

Kiedy trzeba udostępnić dane?

Od 1 lipca tego roku wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, mogą zostać wezwani do udostępnienia danych w ramach JPK. Chodzi nie tylko o JPK_VAT, ale także o inne struktury tj. księgi rachunkowe – JPK_KR, wyciągi bankowe – JPK_WB, magazyn – JPK_MAG, faktury VAT – JPK_FA, podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR, ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Podatnicy będą zobowiązani przekazać struktury JPK na żądanie organów podatkowych w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej. Zakres czynności sprawdzających reguluje Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 272 postępowanie ma na celu sprawdzenie terminowości składania oraz formalnej poprawności deklaracji lub terminowości wpłacania zadeklarowanych podatków (także pobieranych przez płatników oraz inkasentów), a także ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami. Do czynności sprawdzających zalicza się m.in. weryfikacja danych i dokumentów dotyczących rejestracji podatkowej, a także kontrola poniesionych wydatków i uzyskanych przychodów (dochodów).

- W przypadku żądania przekazania struktur JPK, podatnik powinien wykonać szereg czynności sprawdzających, aby właściwie przygotować się do takiej kontroli. W pierwszej kolejności należy sprawdzić kompletność i poprawność dokumentacji księgowej oraz prowadzonych ewidencji. Chodzi tutaj o zweryfikowanie dokumentacji, m.in. w zakresie wydatków stanowiących koszty uzyskania przychodów, zakupów uprawniających do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, zastosowanej stawki VAT, prawidłowości określenia momentu powstania obowiązku podatkowego, poprawności księgowań oraz rozliczeń. Kolejnym krokiem jest przygotowanie pliku JPK i weryfikacja jego poprawności poprzez sprawdzenie czy plik nie zawiera błędów lub nieścisłości oraz czy jest kompletny, tj. czy zawiera wymagane pola wskazane przez Ministerstwo Finansów. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, podatnik ma jeszcze możliwość ich wyjaśnienia i dokonania odpowiedniej poprawy, zanim ostatecznie udostępni plik JPK organowi podatkowemu – mówi Mirosława Jezierska-Ozdoba, projektant systemów Comarch ERP.

Zgodnie z art. 189 § 2 Ordynacji podatkowej przedsiębiorca będzie miał nie mniej niż 3 dni na udostępnienie wymaganych danych. Można je przekazać np. na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych lub za pomocą określonych środków komunikacji elektronicznej. Tu przedsiębiorcy mają wybór: komercyjne programy księgowości elektronicznej lub aplikacja Ministerstwa Finansów.

W jaki sposób przekazać dane?

Resort finansów udostępnia m.in. aplikację e-mikrofirma, która dziś pozwala tworzyć ewidencję i generować pliki JPK_VAT. Od lipca zakres jej działania ma się rozszerzyć o możliwość wystawiania, przesyłania faktur i tworzenia ewidencji fakturowej. Bezpłatnym narzędziem do wysyłki JPK na żądanie jest też aplikacja JPK Klient 2.0. Oprócz wysyłki miesięcznego raportu JPK_VAT, umożliwia ona również wysyłkę wszystkich pozostałych struktur JPK na żądanie. Rynek dostawców systemów księgowości elektronicznej oferuje alternatywne rozwiązania dla podatników.

-Systemy Comarch ERP umożliwiają pełną obsługę Jednolitego Pliku Kontrolnego. Zostały sprawdzone przez ponad 100 tys. małych, średnich i dużych firm, które wysyłają JPK już od kilkunastu miesięcy. Przez cały ten okres na bieżąco monitorowaliśmy przebieg realizacji tych prac, kontaktowaliśmy się z klientami i wiemy, z jakimi problemami najczęściej się spotykają w komunikacji z ministerstwem. W ten sposób zdobyliśmy bezcenną wiedzę, która pozwala nam stale ulepszać systemy, tak aby były jeszcze bardziej intuicyjne oraz spełniały rosnące oczekiwania klientów – mówi Mirosława Jezierska-Ozdoba, projektant systemów Comarch ERP.