Podatnicy, którzy zarabiali za granicą w 2008 roku, mogą, rozliczając zagraniczne zarobki w Polsce, skorzystać ze specjalnej ulgi abolicyjnej z ustawy o PIT.
ANALIZA
Wraz z ustawą abolicyjną do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych został wprowadzony mechanizm pozwalający polskim podatnikom niwelować niekorzystne dla nich skutki braku zawarcia przez Polskę z danym państwem, w którym osiągali oni dochody, umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub zastosowanie w takiej umowie metody proporcjonalnego odliczenia (obowiązującą np. w umowach z Finlandią, Danią, Rosją czy USA).