Senatorowie wyłączyli z podatku minimalnego najmniejsze powierzchnie wynajmowane, np. pod automaty do kawy, czy lodówki. Przyjęli też zmiany ważne dla twórców, spadkobierców i obdarowanych.

Teraz nowelizacja trzech ustaw o PIT, CIT oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym wróci do Sejmu. Posłowie będą musieli rozpatrzyć wprowadzoną w Senacie poprawkę do przepisów o podatku od nieruchomości komercyjnych. Zakłada ona, że daniny nie będą płacić przedsiębiorcy, którzy wynajmują do 5 proc. powierzchni budynku, np. pod bankomaty, lodówki, automaty do kawy itp. Nowelizacja istotnie modyfikuje też konstrukcję samego podatku minimalnego, m.in. w zakresie nieruchomości nim objętych (po zmianach będzie to każdy rodzaj budynków, przy czym wyłącznie wynajmowanych), czy sposobu stosowania progu 10 mln zł (będzie przysługiwał podatnikowi niezależnie od liczby posiadanych budynków).
Twórcy z preferencją
Nowelizacja trzech ustaw koryguje ponadto zmiany obowiązujące od 2018 r. Dotyczy to m.in. działalności twórczej objętej 50-proc. kosztami uzyskania przychodów. Rozszerzony został katalog twórców uprawnionych do odliczania podwyższonych kosztów. Dzięki temu z preferencji będą mogli korzystać autorzy literatury użytkowej, poradników i podręczników, twórcy gier komputerowych i niektórzy tłumacze. W trakcie senackich prac nad ustawą strona rządowa nie zgodziła się jednak na dodatkowe zmiany.
Chodzi m.in. o postulat związków zawodowych twórców telewizyjnych, które wniosły o wpisanie do katalogu również: scenarzystów, operatorów obrazu, operatorów dźwięku, montażystów, realizatorów: wizji, światła i dźwięku, operatorów kamer, kaskaderów. Paweł Gruza, wiceminister finansów, wyjaśnił, że zawody te zawierają się w działalności audialnej i audiowizualnej. Jeśli takie osoby faktyczne wykonują pracę twórczą, to mogą korzystać z preferencji – przekonywał wiceminister Gruza. Nie obejmie więc ona np. osoby pracującej na planie filmowym, która jedynie nosi kable. Przedstawiciel resortu finansów po raz kolejny zapewnił też, że MF wyda w tym zakresie objaśnienia podatkowe. Informowaliśmy już o tym artykule „Więcej twórców otrzyma prawo do 50-proc. kosztów podatkowych” (DGP nr 89/2018). Wówczas wiceminister wyjaśniał też wątpliwości dotyczące grafików komputerowych. – Już dziś mogą oni korzystać z podatkowej preferencji jako osoby prowadzące działalność w zakresie sztuk plastycznych – twierdził.
Amortyzacja majątku
Nowelizacja przewiduje też zmiany, które wejdą z mocą wstecz, tj. od 2018 r. Chodzi m.in. o przywrócenie możliwości potrącania odpisów amortyzacyjnych od odziedziczonego majątku. Od początku roku jest to niemożliwe. Z kolei obdarowani będą mogli kontynuować amortyzację po darczyńcy (obecnie są pozbawieni prawa do niej).
Pojawią się też nowe zwolnienia z PIT, m.in. dotyczące umorzenia odsetek od kredytów z tzw. starego portfela, czy dla pomocy finansowej dla świadków koronnych oraz informatorów pomagających organom ścigania.
Natomiast w ustawie o CIT zostanie jasno zapisane, że wkłady pieniężne do spółek kapitałowych nie podlegają opodatkowaniu (podobnie jak do końca 2017 r.), natomiast pracownik otrzymujący akcje polskich spółek płaci podatek tylko raz (w momencie zbycia akcji).
Etap legislacyjny
Nowelizacja ustaw: o PIT, CIT oraz o zryczałtowanym podatku (druk senacki nr 818) – trafi do Sejmu po poprawkach Senatu