Do limit dochodu osoby niepełnosprawnej, na potrzeby odliczania ulgi rehabilitacyjnej przez jej opiekuna, nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego. Dotyczy to też rozliczenia za ubiegły rok.

Opiekunowie, którzy w zeznaniu za 2017 r. nie skorzystali z ulgi rehabilitacyjnej, bo dochód ich podopiecznych przekroczył roczny limit – ze względu na to, że pobierali m.in. zasiłek pielęgnacyjny – mogą teraz skorygować roczny PIT. Obowiązują już przepisy, które to umożliwiają.
Chodzi o art. 3 i 21 ustawy z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1076). Do korekty warto dołączyć wyjaśnienie przyczyny jej złożenia na formularzu ORD-ZU. Nie jest to obowiązkowe, ale może przyspieszyć zwrot.
Nowelizacja przepisów wprowadza jeszcze jedną ważną zmianę dotyczącą limitu dochodów osób niepełnosprawnych. Będzie ona miała duże znaczenie dla rozliczeń podatkowych za bieżący rok. Kwota tego limitu nie będzie już określona kwotowo, ale jako dwunastokrotność renty socjalnej. Dzięki tej zmianie opiekunowie nie stracą możliwości skorzystania z ulgi w zeznaniach podatkowych składanych za 2018 r.
Przed zmianą przepisów próg dochodów wynosił 10 080 zł, a ponieważ w marcu 2018 r. wysokość renty wzrosła, wynosząc rocznie 10 330,30 zł, opiekunom osób niepełnosprawnych groziła utrata prawa do ulgi rehabilitacyjnej. Informowaliśmy o tym w artykule „Opiekunowie nie skorzystają z preferencji podatkowej za 2018 r.” (DGP nr 82/2018).