Do 2 marca 2009 r. płatnicy muszą sporządzić i przesłać informację PIT-11. Ten sam termin obowiązuje osoby upoważnione do wystawiania PIT-8C za 2008 rok. Za niedopełnienie tego obowiązku można zostać ukaranym.

Jak wyjaśnia Hanna Filipczyk, menedżer w Accreo Taxand, art. 80 par. 1 kodeksu karnego skarbowego (k.k.s.) nakazuje karać za niezłożenie w terminie wymaganej informacji podatkowej. Budzi to jednak wątpliwości, czy PIT-8C może zostać uznany za informację podatkową. Wprawdzie kodeks odsyła w definicji tego terminu do Ordynacji podatkowej, ale ta z kolei zawiera odesłanie do ustaw szczególnych. Można więc spotkać się z argumentem, że chodzi tu też o ustawę o PIT. Z drugiej strony, według Ordynacji podatkowej tzw. informacje należą do deklaracji - a do tych ostatnich art. 80 par. 1 k.k.s. nie ma zastosowania.

- W praktyce należy liczyć się z ryzykiem odpowiedzialności. Podmioty, które zaniedbały obowiązku złożenia PIT-8C, mogą jednak bronić się, utrzymując, że tylko to, co bezpośrednio uregulowane w Ordynacji podatkowej i w rozporządzeniach do niej, stanowi na gruncie kodeksu karnego skarbowego informację podatkową - wskazuje Hanna Filipczyk.

Dodaje, że podobne wątpliwości dotyczą kwalifikacji PIT-11 jako informacji podatkowej i związanej z tym odpowiedzialności. W tym jednak przypadku uznanie formularza za deklarację może pociągać za sobą zastosowanie art. 79 par. 2 k.k.s. Przepis ten sankcjonuje jako wykroczenie niezłożenie w terminie deklaracji przez płatnika.

- W przypadku obu informacji teoretycznie orzeczone kary mogą sięgać kwot astronomicznych. W praktyce przy niewielkich uchybieniach, np. nieznacznej zwłoce w złożeniu informacji, może skończyć się na mandacie do 2552 zł - wyjaśnia Hanna Filipczyk.

Według naszej rozmówczyni, podatnik, dla którego płatnik mimo takiego obowiązku nie wystawił PIT-11, może niewiele. Warto jednak interweniować. Jeżeli płatnik nadal zwleka, a zbliża się termin złożenia rocznego PIT, podatnik powinien zeznanie to wypełnić na podstawie samodzielnych wyliczeń.