Centrum doradztwa podatkowego skierowanego głównie do średnich i dużych firm oraz największych przedsiębiorstw jest Warszawa. W grupie firm doradczych zatrudniających 10 i więcej doradców podatkowych dominują bowiem firmy ze stolicy. Wiele z nich posiada jednak oddziały rozlokowane w całej Polsce. W zestawieniu znalazła się jedna firma z Poznania, a także po jednej z Łodzi i Krakowa. Co więcej, we wszystkich firmach doradczych tej grupy jest zatrudnionych 515 doradców podatkowych, w tym w samej wielkiej czwórce (PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, Deloitte, KPMG) 353 doradców.

Biorąc pod uwagę profil działalności firm, które znalazły się w zestawieniu omawianej grupy, nie ma wątpliwości, że duże firmy skupiają się na działalności stricte doradczej. Jedynie Auxilium jest kancelarią biegłych rewidentów.

Wyniki firm

Mimo dużych zmian w wynikach poszczególnych firm w zestawieniu spółek doradczych zatrudniających 10 i więcej doradców podatkowych nie zaszły wielkie zmiany. Przede wszystkim swoich miejsc nie zmieniła wielka czwórka. Zestawienie pierwszych czterech firm jest identyczne jak przed rokiem, mimo wprowadzenia do rankingu kryterium efektywnościowego (przychód na jedną osobę merytoryczną).

Dystans do wielkiej czwórki zmniejszają pozostałe firmy. W naszym zestawieniu różnica między czwartą KPMG a piątą MDDP wynosi już zaledwie 12 punktów.

Przed rokiem różnica między czwartą firmą a piątą wynosiła 35 punktów. Zmiana ta może wynikać z wprowadzenia wspomnianego kryterium efektywnościowego. Różnica między przychodami czwartej firmy i piątej to ponad 75 mln zł, ale różnica między przychodem na osobę merytoryczną to już „tylko” nieco ponad 260 tys. zł. Kryterium efektywnościowe pokazuje zatem dane z pominięciem skali prowadzonej działalności. Można prowadzić mniejszą firmę, której efektywność będzie duża. Na wynik MDDP w III Rankingu wpłynęła również wysoka renoma doradców firmy oraz renoma spółki.

Jeśli chodzi o przychody, to generalna tendencja jest wzrostowa. W całej grupie dużych i największych firm przychody wzrosły o ponad 45 mln zł (10 spółek), a spadły jedynie o prawie 6 mln zł (cztery spółki). W poszczególnych firmach przychody zmieniały się następująco.

Największy wzrost odnotowały PricewaterhouseCoopers oraz KPMG w grupie wielkiej czwórki, a wśród pozostałych firm Instytut Studiów Podatkowych, BDO Numerica oraz Accreo Taxand. W grupie firm wielkiej czwórki jedynie Ernst & Young odnotował nieznaczny spadek przychodów, a wśród pozostałych tylko trzy firmy: nieznacznie zmalały przychody MDDP i w większym stopniu Roedl & Partner oraz Grupie Ożóg i Wspólnicy.

Generalnie można stwierdzić, że rynek doradztwa podatkowego w grupie dużych firm w 2008 roku urósł.

Wzmocnienie działów

Z zestawienia wynika, że w wielu firmach pojawili się nowi doradcy podatkowi. Liderem pod tym względem jest Ernst & Young, który zatrudnia o 20 doradców więcej niż przed rokiem. Zatrudnienie zwiększył również PricewaterhouseCoopers oraz KPMG. Z kolei z Deloitte odeszło 11 doradców podatkowych, co nie przeszkodziło w wypracowaniu wyższego przychodu. Najwięcej doradców straciła jednak BDO Numerica. Spółka odnotowała jednak pokaźny wzrost przychodów.

Znaczący wzrost liczby doradców podatkowych odnotowały również Auxilium oraz TPA Horwath, które dzięki temu awansowały z grupy firm zatrudniających od 3 do 9 doradców do grupy firm największych. Do grupy firm średniej wielkości spadł jednak Grant Thornton Frąckowiak, który stracił dwóch doradców.

Duże zmiany firmy odnotowały również w obsłudze klientów. Spółką, która zyskała najwięcej klientów, była Grupa Ożóg i Wspólnicy. Dość wysoki przyrost klientów odnotował również Roedl & Partner. Z kolei KPMG odnotowało najwyższy przyrost w grupie wielkiej czwórki.

Największą, ujemną zmianę odczuł Instytut Studiów Podatkowych. Co więcej zatrudnia on mniej doradców podatkowych, ale mimo to firma wypracowała większy przychód. Kolejną firmą, która obsłużyła mniej klientów, był Deloitte, co również nie spowodowało spadku przychodów.