III RANKING FIRM I DORADCÓW PODATKOWYCH - Najlepsi doradcy podatkowi w kategoriach: VAT, Podatki dochodowe, Fuzje i przejęcia, Międzynarodowe prawo podatkowe, Optymalizacje podatkowe.
VAT

Tomasz Michalik – doradca podatkowy i partner w MDDP Michalik, Dłuska, Dziedzic i Partnerzy, firmy która w III Rankingu GP zajęła 5. miejsce wśród firm zatrudniających 10 i więcej doradców podatkowych.

UZASADNIENIE WYBORU: Tomasz Michalik uzyskał najwięcej wskazań konkurencji w kategorii VAT za: bardzo wysoki poziom wiedzy i świadczenia usług doradczych, za społeczną działalność w zakresie nowelizacji ustawy o VAT (jest ekspertem sejmowej Komisji ds. Finansów Publicznych). Doradcy z konkurencji wskazywali także, że Tomasz Michalik wiedzie prym w dziedzinie interpretacji ustawy o VAT, posiada wyjątkowe kompetencje w zakresie podatku od towarów i usług, posiada opiniotwórczy wpływ na legislację, a jego komentarz do ustawy o VAT stanowi jedno z najlepszych kompendium wiedzy na ten temat.

Zwycięzcy

1 Tomasz Michalik (MDDP Michalik, Dłuska, Dziedzic i Partnerzy)
2 Jerzy Martini (Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe)
3 Krzysztof Sachs (Ernst & Young)
3 Witold Modzelewski (Instytut Studiów Podatkowych)


PODATKI DOCHODOWE

Dr Janusz Marciniuk – doradca podatkowy, prezes Marciniuk i Wspólnicy, dużej i liczącej się na rynku firmy doradztwa podatkowego, autor komentarzy do ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, doktor nauk ekonomicznych, a także członek International Fiscal Association i Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

UZASADNIENIE WYBORU: dr Janusz Marciniuk uzyskał największą liczbę wskazań w kategorii podatki dochodowe, ponieważ jest uważany za: najlepszego komentatora przepisów o podatkach dochodowych, jest autorem wielu publikacji w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym komentarza do tej ustawy. Ponadto jego szeroka wiedza o życiu gospodarczym przekłada się na jakość interpretacji.

Zwycięzcy

1 Janusz Marciniuk (Marciniuk i Wspólnicy)
2 Irena Ożóg (Ożóg i Wspólnicy)
2 Janusz Fiszer (White & Case)
3 Piotr Żarski (Deloitte Doradztwo Podatkowe)


FUZJE I PRZEJĘCIA

Dr Janusz Fiszer – jest doceniany zarówno za osiągnięcia w 2008 r., jak również za całokształt działalności doradczej. Uważany za wybitnego specjalistę w zakresie prawa podatkowego. Środowisko doradców podatkowych doceniło w szczególności jego liczne publikacje z zakresu prawa podatkowego, porady na łamach prasy, pozwalające poszerzyć znajomość m.in. międzynarodowego prawa podatkowego. Konkurencja doceniła również, że propaguje tematykę podatków międzynarodowych i dochodowych oraz wkład w ich kształtowanie w Polsce. W 2008 r. potwierdził także swoje wyjątkowe kompetencje w zakresie prawa podatkowego. Konkurencja odnotowała również doskonałe pozycje, które zajmuje w rankingach międzynarodowych.

Zwycięzcy

1 Janusz Fiszer (White & Case)
2 Iwona Smith (PricewaterhouseCoopers)
2 Krzysztof Moczulski (Deloitte Doradztwo Podatkowe)
2 Zbigniew Błaszczyk (Tax-US podatki)
3 Dorota Szubielska (Chadbourne & Parke LLP)
3 Marek Metrycki (Deloitte Doradztwo Podatkowe)
MIĘDZYNARODOWE PRAWO PODATKOWE

Dr Janusz Fiszer – otrzymał najwięcej wskazań konkurencji aż w trzech kategoriach, co potwierdza, że w 2008 r. był najlepszym doradcą podatkowym w zakresie fuzji i przejęć, międzynarodowego prawa podatkowego oraz optymalizacji podatkowych. Wskazania konkurencji potwierdzają jego dotychczasowe osiągi oraz wpływają na renomę kancelarii White & Case. Również w rankingach międzynarodowych dr Janusz Fiszer zajmuje najwyższe miejsca. Dr Janusz Fiszer jest również członkiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz autorem kilkuset publikacji z zakresu prawa podatkowego. Publikuje m.in. na łamach Gazety Prawnej.

Zwycięzcy

1 Janusz Fiszer (White & Case)
2 Józef Banach (InCorpore Banach, Iniewski, Stradomski)
3 Marcin Jamroży (Rödl & Partner)

OPTYMALIZACJE PODATKOWE

Dr Janusz Fiszer – doradca podatkowy, partner w międzynarodowej firmie prawniczej White & Case, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski), a od 2007 roku również docent. Kancelaria White & Case, w której jest partnerem, zajęła w III Rankingu GP drugie miejsce wśród firm zatrudniających od 3 do 9 doradców
podatkowych.

Zwycięzcy

1 Janusz Fiszer (White&Case)
2 Zbigniew Błaszczyk (Tax-US podatki)
3 Marcin Jamroży (Rödl & Partner)

ROZPRAWY PRZED SĄDAMI

Dorota Szubielska – radca prawny, doradca podatkowy, partner w Kancelarii Chadbourne & Parke LLP Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie podatkowym i celnym, a także w prawie i procedurze administracyjnej. Reprezentuje podatników zarówno przed sądami gospodarczymi i administracyjnymi, jak i przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jej doświadczenie i wiedzę docenił także parlament oraz organizacje międzynarodowe. Jako ekspert uczestniczyła bowiem w pracach nad ustawami podatkowymi. Została także wyróżniona przez Chamber’s Global. Dwukrotnie była też członkiem komisji egzaminacyjnej ds. doradztwa podatkowego.

Zwycięzcy

1 Dorota Szubielska (Chadbourne & Parke)
2 Artur Nowak (Kancelaria Radcy Prawnego Artur Nowak)
3 Zbigniew Błaszczyk (Tax-US podatki)

dr Janusz Marciniuk, doradca podatkowy Marciniuk i Wspólnicy / DGP
DGP
DGP