W okresie minionych 12 miesięcy sytuacja firm była ustabilizowana - tak ocenia 2008 rok większość partnerów i właścicieli firm doradztwa podatkowego.

- W mojej ocenie w 2008 r. popyt na usługi utrzymywał się na wysokim poziomie, przy czym nie bez znaczenia był popyt na usługi związane z procesami restrukturyzacji, jakie podejmowało wiele firm.

Był to rok utrwalania pozycji rynkowej przez podmioty, które potrafiły zbudować trwałe relacje z klientami – mówi Dariusz Bednarski, partner zarządzający Departamentu Doradztwa Podatkowego Grant Thornton Frąckowiak.

Zdaniem prof. Witolda Modzelewskiego, prezesa Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, rok 2008 był ostatnim „przed burzą” i już się nie powtórzy.

W podobnym tonie wypowiadają się partnerzy działów doradczych w wielu firmach.

Utrzymany status quo

O tym, że w ubiegłym roku utrwalił się podział na cztery podstawowe segmenty rynku jest przekonany Tomasz Michalik, partner w MDDP Michalik, Dłuska, Dziedzic i Partnerzy.

Zdaniem naszego rozmówcy do pierwszego sektora należy zaliczyć cztery największe światowe firmy audytorsko-doradcze (czyli tzw. wielką czwórkę).

Drugi segment tworzą duże firmy polskie, które są w stanie zaoferować klientom pełen wachlarz usług od planowania międzynarodowego przez analizy cen transferowych, kompleksowe doradztwo, obsługę postępowań aż do prowadzenia rozliczeń podatkowych.

Trzeci – kontynuuje Tomasz Michalik - to firmy kilku-kilkunastoosobowe, w tym również firmy prawnicze, a zwłaszcza międzynarodowe kancelarie, które zazwyczaj nie oferują pełnego zakresu usług podatkowych, co najczęściej wynika z ich świadomego wyboru.

Wreszcie czwarty sektor to jedno- lub kilkuosobowe kancelarie działające w ograniczonym zakresie, zazwyczaj na lokalnym rynku. Każda z tych firm odpowiada na potrzeby innego rodzaju klientów.

Wzrost rynku

Wojciech Sztuba, partner w TPA Horwath, dodaje że w 2008 r. nastąpił silny wzrost rynku usług doradczych w ogóle, w tym także usług doradztwa podatkowego.

- Jest to naturalny skutek wysokiego jeszcze w tym roku tempa wzrostu całej gospodarki, sporej aktywności inwestycyjnej zagranicznych przedsiębiorstw na polskim rynku, ale także coraz lepszego przygotowania i specjalizacji doradców – wyjaśnia Wojciech Sztuba.

Jarosław Bieroński, szef działu doradztwa podatkowego w kancelarii prawnej Sołtysiński Kawecki & Szlęzak dodaje, że rok 2008 był okresem pewnego stabilizowania się, osiągania dojrzałości rynku doradztwa podatkowego.

Przejawem tego – zdaniem naszego rozmówcy - był wzrost zainteresowania doradców poszukiwaniem specjalizacji w poszczególnych branżach gospodarki, czy obszarach merytorycznych (jak branża nieruchomości, usługi finansowe, czy prawo UE albo spory podatkowe), przejęcia ekspertów podatkowych między kancelariami oraz zwiększenie zainteresowania klientów wydajnością doradztwa podatkowego.

Z kolei Radosław Czarnecki, partner w Accreo Taxand, zauważa, że w 2008 r. nastąpiło umocnienie się firm doradczych z rodzimym kapitałem, a także dynamiczny rozwój rynku klientów indywidualnych.

Ważna specjalizacja

O umocnieniu i stabilizacji rynku przekonany jest również Marcin Eckert, radca prawny i dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego Mazars w Polsce.

Jego zdaniem firmy doradcze średniej wielkości zdobywały w zeszłym roku swoją pozycję rynkową i nowych klientów.

- Firmy te są w stanie zapewnić taką samą jakość usług jak najwięksi gracze rynkowi, konkurując skutecznie ceną i elastycznością usług – przekonuje Marcin Eckert.

Dodaje on, że ostatni rok pokazał, że bardzo ważna jest specjalizacja merytoryczna i branżowa doradców.

Wtóruje mu Jacek Bajger, partner w firmie doradczej KPMG.

Przyznaje on, że z jednej strony ubiegły rok potwierdził istniejące już od długiego czasu oczekiwania klientów otrzymywania od doradców podatkowych porad interdyscyplinarnych.

Z drugiej strony potwierdza on, że coraz ważniejsza jest specjalizacja doradców nie tylko w ramach poszczególnych podatków, ale również branż (znajomość zagadnień sektora finansowego, branży nieruchomości, farmaceutycznej, motoryzacyjnej itd.).

Również Sławomir Boruc, wspólnik w kancelarii Baker & McKenzie i szef zespołu doradztwa podatkowego przyznaje, że widoczna jest poprawa pozycji rynkowej tych z firm doradztwa podatkowego, które posiadają specjalistów w danych podatkach oraz są w stanie doradzać klientom w różnych branżach.

Jego zdaniem zapotrzebowanie na usługi kancelarii specjalizujących się branżowo i merytorycznie będzie wzrastać.