Jeśli organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej, to nie musi przekazywać swojego sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego, także w formie elektronicznej.
Ireneusz Zabawa radca prawny w ECDP Legal, Grupa ECDP / Dziennik Gazeta Prawna
Od ponad dwóch miesięcy obowiązują przepisy nakładające obowiązek przesyłania sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego wyłącznie elektronicznie. Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło w tym celu specjalną platformę, która umożliwia spełnienie wymogu nieodpłatnie. O wprowadzonych zasadach szczegółowo informowaliśmy już w lutym.
W praktyce interpretacja nowych regulacji budzi wątpliwości.
– Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego chcieliśmy przesłać je drogą elektroniczną, korzystając z systemu udostępnionego przez MS. Okazało się to niemożliwe w przypadku takich stowarzyszeń jak nasze, czyli wpisanych do KRS, ale nieprowadzących działalności gospodarczej – mówi Jerzy Kostowski, prezes stowarzyszenia Nasze Łomianki.
Postanowiliśmy wyjaśnić ten problem u źródła, czyli w Ministerstwie Sprawiedliwości. W odpowiedzi resort wyjaśnił, że stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej, które nie są przedsiębiorcami, nie mają obowiązku składania sprawozdań finansowych do KRS. Wniosek – nie muszą ich składać także elektronicznie.
Skąd powstała ta wątpliwość? – Z przekonania, że nie ma innej drogi przesłania sprawozdania finansowego jak tylko elektroniczna – tłumaczy Jerzy Kostowski. Tak właśnie została odczytana zmiana polegająca na tym, że dane ze sprawozdań finansowych będą przesyłane z sądowego repozytorium do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. To oznacza, że spółki i inne podmioty wpisane do KRS nie muszą już dodatkowo przesyłać swoich raportów do urzędów skarbowych. Wyręczy je w tym sąd.
Jednak stowarzyszenia i fundacje, które nie mają statusu przedsiębiorcy, powinny – tak jak dotychczas – złożyć przygotowane sprawozdanie finansowe tylko w urzędzie skarbowym – wyjaśnia ekspert.
OPINIA
System tylko dla przedsiębiorców
Wprowadzone 15 marca 2018 r. nowe zasady składania sprawozdań finansowych w Krajowym Rejestrze Sądowym nie mają zastosowania do stowarzyszeń oraz fundacji, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Podmioty, które nie są wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, nie są zobligowane do corocznego składania tych dokumentów w rejestrze sądowym. Zatem wprowadzony niedawno obowiązek zgłaszania sprawozdań za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez ministra sprawiedliwości wiąże jedynie przedsiębiorców. Stowarzyszenia i fundacje, które nie mają statusu przedsiębiorcy, powinny – tak jak dotychczas – złożyć przygotowane sprawozdanie finansowe jedynie we właściwym urzędzie skarbowym.