Ślub z osobą, która korzysta czy korzystała ze starych ulg budowlanych, pozbawia współmałżonka prawa do ulgi odsetkowej.
Podatniczka w maju 2008 roku zawarła związek małżeński. W 2005 roku kupiła nowe mieszkanie, na które zaciągnęła kredyt w banku. Okazało się, że jej mąż korzystał z ulgi budowlanej.
- Czy to prawda, że w związku z ulgą mojego męża stracę prawo do odliczania odsetek? - pyta pani Anna z Warszawy.
Tak. Niestety, przepisy określające warunki niezbędne do skorzystania z ulgi odsetkowej były jasne.
Jednym z nich było zastrzeżenie, że ani podatnik, ani małżonek nie korzysta lub nie korzystał w przeszłości z tzw. starych ulg mieszkaniowych. Do katalogu ulg, które wyłączają możliwość skorzystania z ulgi odsetkowej, należą wszystkie stare ulgi mieszkaniowe, m.in. duża ulga budowlana czy ulga na kasę mieszkaniową. Ze stanowiska resortu finansów wynika zaś, że nie ma znaczenia to, kiedy małżonek korzystał z ulgi wyłączającej odliczanie odsetek - czy odliczeń dokonywał jeszcze przed ślubem czy w trakcie związku małżeńskiego. Istotne znaczenie dla korzystania przez współmałżonka z ulgi odsetkowej ma to, czy kiedykolwiek mąż czy żona korzystali z ulg budowlanych. Ulga odsetkowa zniknęła z ustawy podatkowej z początkiem 2007 roku. Jednak zgodnie z przepisem przejściowym prawo do jej kontynuowania przysługuje podatnikom, którym w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka) na określone cele mieszkaniowe.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 26b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Art. 9 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588).