Żona nie ma prawa do ulgi mieszkaniowej, gdy po sprzedaży wspólnego mieszkania wyda pieniądze na dom, który stanie na działce stanowiącej odrębny majątek jej męża – orzekł NSA.
Spór w tej sprawie toczyła podatniczka, która wspólnie z małżonkiem sprzedała spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Należało ono do ich majątku wspólnego. Do transakcji doszło przed upływem pięciu lat od nabycia, więc zasadniczo podatnicy powinni zapłacić PIT od dochodu, chyba że przeznaczyliby pieniądze na własny cel mieszkaniowy. Jest na to dwa lata od sprzedaży.
Małżonkowie wybrali cel mieszkaniowy. Konkretnie – budowę domu. Wydali na to cały przychód ze sprzedaży starego mieszkania. Problem polegał na tym, że dom wybudowali na działce budowlanej nabytej przez męża w drodze darowizny od matki. Stanowiła więc ona jego majątek odrębny. Na nazwisko męża było również pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące poniesione wydatki.