Wszyscy, którzy rozliczają PIT i mają roczne dochody powyżej miliona złotych w 2020 r., zostaną zobowiązani do zapłaty podatku solidarnościowego.
Nowa opłata ma być głównym źródłem zasilającym specjalny Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Finansowana będzie z niego pomoc, choć konkrety zostaną ustalone dopiero po konsultacjach ze środowiskiem niepełnosprawnych. Pracujące nad projektem Ministerstwa Finansów oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacują, że roczny budżet funduszu powinien wynosić ok. 2 mld zł. Sam podatek w pierwszym roku ma zapewnić ok. 1,15 mld zł.
Cztery procent od miliona