Do wynagrodzenia, które administrator danych osobowych pobierze od ich właściciela, musi być doliczony podatek od towarów i usług – potwierdził dyrektor KIS.
Pytanie zadała firma świadcząca różnego rodzaju usługi, m.in. telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe, finansowe, ochrony osób i mienia, transportowe. W ramach tak szerokiej działalności spółka przetwarza dane osobowe swoich klientów. Jako administratora danych czeka ją od 25 maja 2018 r. wiele nowych obowiązków. Wtedy bowiem w polskim porządku prawnym zacznie obowiązywać rozporządzenie Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Z jego art. 12 wynika m.in., że administrator danych osobowych musi podjąć odpowiednie środki, by udzielić właścicielowi danych wszelkich informacji w związku z ich przetwarzaniem. Zasadniczo takie informacje są bezpłatne, chyba że żądania będą nieuzasadnione i natarczywe – wówczas spółka będzie mogła pobrać opłaty.
Będzie je też pobierać za udostępnianie kopii danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO. Pierwsza kopia byłaby bezpłatna, ale za każdą kolejną spółka mogłaby pobierać opłaty.
Firma sądziła, że w obu przypadkach będzie musiała doliczyć 23 proc. VAT, ponieważ będzie świadczyć odpłatne usługi na rzecz właściciela danych osobowych. Będzie też istniał bezpośredni związek pomiędzy jej działalnością a wynagrodzeniem, które otrzyma.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w pełni podzielił jej stanowisko.
Interpretacja dyrektora KIS z 9 maja 2018 r., nr 0114-KDIP4.4012.216.2018.1.MP