Komisja zajęła się w czwartek poprawką złożoną przez Kukiz'15 podczas drugiego czytania rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Projekt ten zakłada m.in., że wszystkie wygrane na automatach będą zwolnione z PIT, a ulga podatkowa dla twórców zostanie rozszerzona o kolejne zawody twórcze. Zmienione mają być zasady zaliczania w koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych od nabytych - w drodze spadku lub darowizny - środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przewidziano też zmiany w podatku od nieruchomości handlowych.

Poprawka Kukiz'15 dotyczy dodania do listy dziedzin korzystających z ulgi dla artystów dwóch rodzajów twórczości: grafiki komputerowej i twórczości wizualnej.

"To jest bardzo drobna poprawka, ale myślę, że może być znacząca dla pewnej grupy osób (...). Po prostu dodajemy do tego katalogu grafikę komputerową i twórczość wizualną. Ona tutaj wprost nie jest wymieniona; są po prostu sztuki plastyczne, ale według wielu prawników grafika komputerowa jednak jest obok i nie zawsze urząd skarbowy może potraktować grafikę komputerową, jako sztukę plastyczną. W związku z tym jest obawa o problemy interpretacyjne" - uzasadniał poprawkę Błażej Parda z Kukiz'15.

"Jeżeli po prostu ujmiemy grafikę komputerową, tak jak gry komputerowe w tym katalogu, to nie będzie tego problemu. Bardzo prosta zmiana. Myślę, że nie powinniśmy się nad tym jakoś szczególnie zastanawiać. Trzeba prawo pisać jasno, żeby potem wszyscy mieli czarno na białym jak to wygląda" - tłumaczył.

Według Pardy po zmianach, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r. część twórców ma obawy, że nie może korzystać z przysługującej im ulgi, jeśli nie jest ona wskazana wprost w przepisach.

Wiceminister finansów Leszek Skiba przedstawił negatywne stanowisko resortu wobec poprawki. "Sztuki plastyczne zawierają w sobie grafikę komputerową" - wyjaśnił minister. Według MF było to już wielokrotnie potwierdzane w interpretacjach indywidualnych, w związku z czym poprawianie czegoś, co już jest jasno zapisane nie ma sensu.

W efekcie Parda poprosił resort finansów o wydanie ogólnej interpretacji w tej sprawie. Uzyskał z MF zapewnienie, że stosowne wyjaśnienia na pewno zostaną wydane, tak szybko jak nowelizacja ustawa wejdzie w życie, "żeby pozbawić jakiegokolwiek wahania przy stosowaniu tej 50 proc. stawki kosztów uzyskania przychodów".

Podczas głosowania komisja negatywnie zaopiniowała poprawkę Kukiz'15.

Rządowy projekt modyfikuje m.in. wprowadzoną październikową nowelizacją ulgę podatkową dla niektórych twórców, korzystających z odliczenia 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. Tamta nowela podniosła o 100 proc. roczny limit 50-proc. kosztów uzyskania przychodów, który wyniósł 85 tys. 528 zł. W myśl obecnego projektu, przepisy te obejmą także: inżynierię budowlaną, tłumaczenia, gry komputerowe oraz działalność naukową i pracę dydaktyczną prowadzoną na uczelni.

Znowelizowane przepisy miałyby wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. W uzasadnieniu zaznaczono, że ze względu na to, iż są one korzystne dla podatników, będzie je można stosować z mocą wsteczną, tj. do dochodów uzyskanych (co do zasady) od 1 stycznia 2018 r. Wyjątek ma dotyczyć rozwiązań odnoszących się do opodatkowania dochodów z hazardu, które będą stosowane od dnia wejścia ustawy w życie.