Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa we współpracy ze stroną społeczną wypracowały wskazówki pomocne urzędnikom skarbowym w ocenie dochowania należytej staranności w VAT przez przedsiębiorców - poinformował w środę resort finansów w komunikacie.

Najważniejsze okoliczności, którymi mają się kierować urzędnicy skarbowi, prezentuje "Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych", którą przedstawiono w środę na spotkaniu kończącym ten etap konsultacji podatkowych, prowadzonych ze stroną społeczną.

Jak zarazem zwraca uwagę MF, jeśli podatnik podejmie działania wskazane w tym dokumencie, istotnie zwiększy się prawdopodobieństwo dochowania przez niego należytej staranności przy rozliczaniu VAT.

Spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorców, w którym wzięła udział minister finansów Teresa Czerwińska oraz wiceministrowie Marian Banaś (szef KAS) i Paweł Gruza zakończyło trwające od września 2017 r. konsultacje w sprawie "Metodyki", która, jak zaznacza MF w komunikacie – w warstwie merytorycznej, przykładów i struktury – uwzględnia wspólny dorobek strony społecznej oraz resortu.

"Prezentowaną "Metodykę" kieruję do Krajowej Administracji Skarbowej. Jest to zbiór wskazówek pomocnych urzędnikom skarbowym w ocenie dochowania należytej staranności w VAT przez przedsiębiorców. Dokument powstał we współpracy ze stroną społeczną. To także swoisty "drogowskaz" dla przedsiębiorców, wskazujący czym w ocenie należytej staranności kierują się urzędnicy" - mówi cytowana w komunikacie Teresa Czerwińska.

"Metodyka", według komunikatu, ma zastosowanie do nabywców towarów w obrocie krajowym, którzy nie dokonali oszustwa w zakresie podatku VAT oraz nie wiedzieli, że transakcja, w wyniku której nabyli towar, służy oszustwu w zakresie VAT.

"Określa ona najistotniejsze okoliczności, które powinny być brane pod uwagę przez organy podatkowe w postępowaniach podatkowych przy ocenie dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych udokumentowanych fakturą z wykazaną kwotą podatku od towarów i usług i co do zasady przy ocenie transakcji z bezpośrednim kontrahentem podatnika" - informuje MF.

Podstawowe cele "Metodyki", dodaje MF, to: wprowadzić wspólne dla całej KAS wskazówki oceny dochowania przez podatnika należytej staranności; określić rekomendacje dla KAS w zakresie tego, co należy badać w pierwszej kolejności, uwzględniając te działania, które w praktyce może realnie wykonać podatnik, aby rzetelnie zweryfikować swoich kontrahentów; zwiększyć pewność obrotu krajowego i przejrzystość działań KAS.

"W praktyce oznacza to, że organy podatkowe powinny ocenić, czy podatnik należycie zweryfikował swojego kontrahenta, czyli dostawcę towaru i okoliczności transakcji z nim zawieranej. Jeżeli podatnik podejmie działania wskazane w +Metodyce+ to istotnie zwiększa się prawdopodobieństwo dochowania przez niego należytej staranności. Dopiero jeżeli zignoruje obiektywne okoliczności, wskazujące na to, że transakcja może mieć na celu naruszenie prawa lub oszustwo, powinno mu zostać zakwestionowane prawo do odliczenia podatku naliczonego" - czytamy w komunikacie.

"+Metodykę+ należy analizować w kontekście pozostałych rozwiązań zaproponowanych w ostatnim czasie przez Ministerstwo Finansów i KAS. Są to m.in. Jednolity Plik Kontrolny czy STIR. W aspekcie należytej staranności szczególnie ważny będzie wdrażany właśnie mechanizm podzielonej płatności" – mówi cytowana w komunikacie Czerwińska.

"Kluczowy cel KAS to zapewnienie nowoczesnego i przyjaznego wykonywania obowiązków podatkowych i efektywnego poboru podatków. Dbamy też o efektywną realizację przepisów unijnych w zakresie zwalczania oszustw i ewentualnych nadużyć w VAT. W kolejnych latach kontynuujemy uszczelnianie systemu podatkowego, ale towarzyszyć temu będzie systematyczne podnoszenie jakości i przewidywalności obsługi podatników" – dodaje cytowany w komunikacie szef KAS Marian Banaś.

Komunikat zarazem zwraca uwagę, że "Metodyka" jest narzędziem mającym ułatwić organom podatkowym ocenę dochowania należytej staranności przez podatników, nie ma natomiast statusu objaśnień podatkowych, o których mowa w art. 14a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

"W naszej ocenie jest zbyt wcześnie na przedstawienie dokumentu adresowanego bezpośrednio do podatników. Przygotowana Metodyka daje nam wszystkim czas na ocenę jej działania w praktyce" – zaznacza cytowany przez komunikat wiceminister Paweł Gruza.