Ministerstwo Finansów przypomina, że od 1 marca 2009 r. zaczną obowiązywać nowe wzory banderol na wyroby spirytusowe i winiarskie. Od 1 stycznia wprowadzono już nowe banderole na wyroby tytoniowe. Takie zmiany wprowadziło rozporządzenie ministra finansów z 20 listopada 2008 r., które weszło w życie 5 grudnia 2008 r.

Resort finansów wskazuje, że do najważniejszych zmian banderol należy zaliczyć nie tylko zmianę szaty graficznej, lecz także zmianę liczby ich wzorów, np. zamiast 20 dotychczasowych wzorów banderol na wyroby spirytusowe importowane lub nabywane wewnątrzwspólnotowo, od 1 marca 2009 r. będą obowiązywać tylko dwa rodzaje.

Dla zachowania płynności produkcji wprowadzono przepisy przejściowe umożliwiające nabywanie przez producentów i importerów (oraz nabywców wewnątrzwspólnotowych) nowych wzorów znaków akcyzy i nakładanie ich na produkowane wyroby jeszcze przed dniem ich wejścia w życie, ale z zastrzeżeniem, że tak oznaczone wyroby nie będą mogły pojawić się na rynku przed dniem ważności nowych banderol.

Co ważne, dotychczasowe znaki akcyzy, prawidłowo naniesione na wyroby w okresie ich ważności, zachowują ważność przez sześć miesięcy od dnia wprowadzenia nowego wzoru, a więc tytoniowe są ważne do końca czerwca 2009 r., a alkoholowe do końca sierpnia 2009 r. - po tych dniach w obiegu handlowym nie będą mogły znajdować się wyroby oznaczone starymi znakami akcyzy.