■ SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W OLEŚNICY. 23 listopada o godz. 10. w Cechu Rzemiosł Różnych oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Oleśnicy, przy ul. Wrocławskiej 41-43 (sala przyziemie) pracownicy Urzędu Skarbowego w Oleśnicy przeprowadzą szkolenie dla podatników. Tematy objęte szkoleniem to: zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn obowiązujące od 1 stycznia 2007 r.; zmiany w PIT w zakresie sprzedaży nieruchomości; zmiany dotyczące ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Więcej www.is.wroc.pl

■ ANKIETA URZĘDU SKARBOWEGO W OLSZTYNIE. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie informuje, że na stronie internetowej urzędu została zamieszczona ankieta skierowana do podatników, której celem jest poznanie opinii i wskazówek dotyczących pracy Urzędu Skarbowego w Olsztynie. Pozwoli ona określić obszary pracy urzędu wymagające poprawy i wskaże kierunki działań usprawniających jego funkcjonowanie. Ankieta dostępna jest do końca listopada w siedzibie urzędu oraz na jego stronie internetowej: http: //www.olsztyn.is. gov.pl/us/2813/.

■ KONKURS PODATKOWY W WEJHEROWIE. Urząd Skarbowy w Wejherowie zaprasza dzieci i młodzież szkolną 24 listopada (sobota) w godz. 9.00 - 13.00 na miejski konkurs wiedzy o podatkach Podatki na wesoło. Konkurs organizowany jest przez naczelnika Urzędu Skarbowego w Wejherowie i prezydenta Miasta Wejherowo i odbędzie się w siedzibie Urzędu Skarbowego przy ul. Sobieskiego 346.

Więcej www.is.gdansk.pl

■ KOMISJA EUROPEJSKA BADA ULGI WE FRANCJI. Komisja Europejska otworzyła w listopadzie postępowanie w sprawie pomocy publicznej oferowanej francuskim firmom ubezpieczeniowym. Komisja chce wyjaśnić, czy pomoc ta ma charakter niedyskryminujący.

Więcej www.taxnews.pl

■ UMOWA MIĘDZY WIELKĄ BRYTANIĄ I SŁOWENIĄ. Wielka Brytania podpisała w listopadzie nową umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania ze Słowenią. Zastępuje ona umowę podpisaną z Jugosławią w 1981 roku. Zmiany dotyczą opodatkowania dywidend i należności licencyjnych.

Więcej www.taxnews.pl