Ulepszanie dotychczasowych produktów celem redukcji kosztów, naprawa błędów oraz testowanie wyrobów konkurencji nie są działalnością badawczo-rozwojową – uznał dyrektor KIS.Sprawa dotyczyła firmy inżynierskiej z branży elektrotechnicznej, specjalizującej się w projektowaniu, produkcji i serwisie m.in. oświetlenia awaryjnego. Utworzyła ona dział badań i rozwoju, by wdrażać nowe technologie, wprowadzać nowe produkty i ulepszać te już oferowane.
Ponosi w związku z tym koszty związane z zatrudnianiem pracowników (wynagrodzenia), wyposażeniem działu (szafki, narzędzia), zakupem środków trwałych i materiałów do prac badawczo-rozwojowych, a także produktów konkurencji.
Reklama
Spółka ujmuje te wydatki w kosztach uzyskania przychodów – bezpośrednio lub pośrednio (jako odpisy amortyzacyjne). Wyodrębnia w ewidencji koszty służące działalności badawczo-rozwojowej (w zakresie zużytych materiałów i wyposażenia, nabytych usług, wynagrodzeń, składek ZUS, amortyzacji środków trwałych).

Reklama
Firma chciała odliczać te wydatki także w ramach ulgi badawczo-rozwojowej. Twierdziła, że choć prace te nie zawsze kończą się wprowadzeniem nowego produktu do sprzedaży, to spełniają definicję działalności B+R (art. 4a pkt 26 ustawy o CIT).
Dyrektor KIS stwierdził, że spółka nie może uwzględnić w ramach ulgi części wydatków. Wyjaśnił, że aby działalność B+R była objęta ulgą, musi mieć charakter twórczy. Musi być nastawiona na tworzenie nowych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, a nie takich, które mają charakter odtwórczy.
Ponadto – dodał – ulgą nie mogą być objęte incydentalne działania podatnika. Działalność B+R musi być systematyczna i co więcej – nakierowana na zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności i ich wykorzystanie do nowych zastosowań. Zasadniczo obejmuje ona dwa rodzaje aktywności: badania naukowe i prace rozwojowe, wyjaśnił dyrektor KIS.
Dlatego uznał, że firma nie może skorzystać z ulgi, gdy:
  • wprowadza nowe rozwiązania w dotychczasowych produktach celem redukcji kosztów;
  • testuje produkty konkurencji;
  • podejmuje rutynowe prace związane z naprawą błędów w istniejących produktach.
Zdaniem organu, pozostałe prace podejmowane przez spółkę są działalnością B+R, a więc koszty z nimi związane może ona rozliczać w ramach ulgi.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 marca 2018 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.376.2017.2.JS