Urzędy skarbowe odmawiają podatnikom abolicji, gdy ci nie wpłacili podatku do urzędu. Zdaniem ekspertów z przepisów nie wynika, aby warunkiem uzyskania abolicji było dokonanie wpłaty. Z abolicji mogą korzystać podatnicy, którzy rozliczyli się w Polsce, oraz ci, którzy ukryli zarobki przed fiskusem.
ANALIZA
Organy podatkowe odmawiają podatnikom abolicji podatkowej, jeśli nie wpłacili oni na konto urzędu skarbowego gotówki. Z takim przypadkiem zgłosił się do nas czytelnik. Rozliczył dochody z Wielkiej Brytanii za 2006 rok w Polsce (zarabiał i w Polsce, i w Wielkiej Brytanii), stosując metodę proporcjonalnego odliczenia.