Punkty wymiany walut nie będą musiały wydawać paragonów od 1 kwietnia 2018 r. Do końca roku będą zwolnione z tego obowiązku, bez względu na limit obrotów. Opublikowany został projekt nowelizacji w tej sprawie.
W uzasadnieniu Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że czas na wdrożenie obowiązku ewidencjonowania obrotu był zbyt krótki. Wymaga to bowiem skorelowania obowiązków wynikających z prawa dewizowego, a także dostosowania programów komputerowych i sprzętu.
Problem ten wskazywaliśmy jako pierwsi w artykule „Kantory wrobione w kasę” (DGP nr 13/2018). Pisaliśmy o tym, że w Polsce nie ma kas, które umożliwiałyby wprowadzanie cen z dokładnością do czterech znaków po przecinku, a takie są notowania kursów walut (także oficjalne kursy NBP). Przepisy o kasach mówią jedynie o dwóch miejscach po przecinku.
Zdaniem resortu finansów wydłużenie okresu zwolnienia do końca 2018 r. pozwoli kantorom skorzystać już z możliwości zakupu nowego rodzaju kas, tzw. kas online. Ich wdrożenie przewidziane jest w 2019 r., zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o VAT – Prawo o miarach.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – w konsultacjach