Z roku na rok liczba ulg podatkowych możliwych do wykorzystania kurczy się. Jednak nadal w ustawie o PITprzepisy, które pozwalają na pewne odliczenia. Ulgi te dzielą się na dwie kategorie: odliczane od dochodu i od podatku.

Podatnicy, którzy w roku podatkowym opłacali składki ubezpieczeniowe, mogą uwzględnić je w zeznaniu rocznym. Składki społeczne odliczane są od dochodu w pełnej wysokości. Natomiast składki zdrowotne odlicza się od podatku, ale kwota, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75 proc. wymiaru tej składki.

Przechodząc już do typowych ulg, to wśród tych odliczanych od dochodu trzeba wymienić: darowizny na pożytek publiczny lub kult religijny; ulga na krew; ulga rehabilitacyjna; ulga z tytułu używania internetu; ulga na nabycie nowych technologii. W ramach praw nabytych podatnicy mogą również korzystać z ulgi odsetkowej, odliczanej od dochodu.

Jeśli chodzi o odliczenia od podatku, tu poza odliczeniem składki zdrowotnej podatnicy, którzy wychowują w roku podatkowym dzieci, mają prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej.

Korzystając z ulg podatkowych, trzeba pamiętać, że do zeznań rocznych trzeba dołączyć odpowiednie załączniki. Przy ulgach mieszkaniowych jest to PIT/D, przy pozostałych odliczeniach to PIT/O.