Kolejny wyrok NSA potwierdza, że kwoty wpłacone deweloperowi na poczet mieszkania są objęte ulgą w PIT, nawet gdy przeniesienie własności nastąpi z dużym opóźnieniem.
Już raz NSA orzekł tak 7 lutego 2018 r. (sygn. akt II FSK 3510/17).
Teraz sprawa dotyczyła podatnika, który w 2012 r. sprzedał odziedziczone mieszkanie. Rok później wydał pieniądze na zakup od dewelopera nowej nieruchomości, tyle że zapłacił w ratach. W umowie deweloperskiej zastrzegł, że wszystkie kwoty wpłaca na poczet ceny nowego lokalu. Umowa przenosząca własność miała być podpisana przed notariuszem dopiero po dwóch latach od sprzedaży poprzedniej nieruchomości.
Podatnik uważał, że nie jest to przeszkodą do skorzystania z ulgi na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. Z przepisu tego wynika, że zwolnienie z podatku dotyczy osoby, która w ciągu dwóch lat od sprzedaży nieruchomości wyda pieniądze na własne cele mieszkaniowe. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził jednak, że ulga przysługuje pod warunkiem, że podatnik w ciągu dwóch lat nie tylko wyda pieniądze na nową nieruchomość, ale i stanie się jej właścicielem.
Interpretację tę uchylił WSA w Olsztynie. Orzekł, że ważny jest cel poniesienia wydatków, a nie definitywne przeniesienie własności nieruchomości. Zwrócił uwagę na to, że przepisy o uldze mówią o wydatkowaniu środków na określony cel. A wydatkowanie to również wpłata zaliczki na poczet ceny. Sąd podkreślił, że do finalnego nabycia nieruchomości może nie dojść z przyczyn niezależnych od podatnika, np. w sytuacji gdy deweloper ogłosi bankructwo.
Podobnie orzekł NSA. – Przepis nie uzależnia zwolnienia z PIT od nabycia, ale od ponoszenia wydatków na budowę własnego lokalu mieszkalnego. Wiadomo, że nikt nie buduje jednego odrębnego lokalu mieszkalnego, a cały budynek, w którym taki lokal się znajduje. W art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. b chodzi więc o proces inwestycyjny, w wyniku którego dochodzi do ponoszenia wydatków – wyjaśnił sędzia Tomasz Kolanowski.
NSA dodał, że podobnie jest w sytuacji, gdy ktoś buduje dom. Ustawodawca nie uzależnia zwolnienia z PIT od zakończenia budowy. Wystarczy, że ktoś wydaje pieniądze na zakup materiałów budowlanych, które służą do wzniesienia domu.
ORZECZNICTWO Wyrok NSA z 16 lutego 2018 r., sygn. akt II FSK 413/16.