Pracodawca, wypełniając dla swoich pracowników formularze PIT-11, musi podać wartości dotyczące m.in. kosztów uzyskania przychodów. Do obliczenia dochodu uzyskanego w 2008 roku z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej mają zastosowanie zryczałtowane koszty uzyskania przychodów. Wielkości te zostały określone kwotowo. Ustawodawca nie przewiduje sytuacji, w których powinny one zostać obniżone.

Co do zasady, koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej. Koszty nie mogą przekroczyć łącznie 2002 zł 05 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie od więcej niż jednego pracodawcy. W sytuacji gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę, wynoszą one 139 zł 06 gr miesięcznie, łącznie nie więcej niż 1668 zł 72 gr za cały rok podatkowy. Trzeba pamiętać, że zryczałtowane koszty pracownicze nie mogą przekroczyć łącznie 2502 zł 56 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy.

~ W 2008 roku zatrudnialiśmy pracowników na 1/10 etatu. Przygotowujemy dla nich informacje PIT-11. Jakie koszty uzyskania przychodów powinniśmy wykazać - obniżone do wysokości przychodu czy w pełnej wysokości? - pyta Ewa na internetowym forum gazetaprawna.pl